Lithiové primární články na anglických stránkách 27.10.2001 13:32:49
Lithiový článek s tuhým elektrolytem LiI2
[klik na podrobné odvození a vysvětlení]
+P2VP/LiI/Li-
Celkový zápis: P2VP.nI2 + 2 Li --› P2VP.(n-1)I2 + 2 LiI
Děj na kladné katodě: P2VP.nI2 + 2e- --› P2VP.(n-1)I2 + 2 I-
Děj na záporné anodě: Následný děj:
2 Li - 2 e- --› 2 Li+1 2 I- + Li+1 --› 2 LiI
                                                                                                               
 
Li
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              P2VP              
                               
           
Poly-2-vinylpyridin              
                           
                         
            P2VP .nI2  
               
              P2VP .(n-1)I2              
Li
 
 
Li

[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]