27.10.2001 13:32:36
Lithiový článek s elektrodou z P2VP - odvození rovnic
[schéma článku]


Elektrický proud je usměrněný pohyb nabitých částic. V elektrolytu iontů a v kovu elektronů. V článku tedy musí existovat síla, která uvede do pohybu nejen ionty, ale i elektrony.
V
lithiovém článku slouží jako elektrody P2VP (poly-2-vinylpyridin) a lithium v elektrolytu jodidu lithného. P2VP elektroda navíc váže jod. Kromě lithia podléhá elektrochemickým dějům právě vázaný v P2VP vázaný jod. Z Beketovovy řady kovů
Li K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Ag Hg Pt Au
plyne, že lithium je kov silně neušlechtilý.Standartní elektrodové potenciály polorovnic jsou:
1/0 Li+1 / Li Li+1 + e---› Li E0 = - 3,04
a
-1/0 I-1 / I2 I2 + 2e---› 2I-1 +0,535
Větší je potenciál je u redukce jodu, takže tato poloreakce probíhá v naznačeném směru (ovšem z P2VP), zatímco reakce s lithiem ve směru opačném
2Li - 2e---› 2Li+1
  a  
P2VP.I2 + 2e---› P2VP.(n-1).I2 + 2I-1
Pro lithiovou elektrodu platí, že se rozpouští v elektrolytu LiI2, slouží jako anoda (na anodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k oxidaci) a je záporným pólem (elektrony z anody vychází, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól)
Pro elektrodu z P2VP platí, že se z jodidu lithného redukuje jod. Elektroda slouží jako katoda (na katodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k redukci) a je kladným pólem (elektrony na katodu vstupují, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól).
Z poloreakcí lze sestavit celkovou rovnici :
2Li + P2VP.I2 --› P2VP.(n-1).I2 + LiI2
Pozn.: Uvažovali jsme pro zjednodušení standartní elektrodové potenciály E0 namísto správnějších elektrodových potenciálů E. Jejich vztah je určen Nernstovou rovnicí:
E = E0     0,059   log   [koncentrace oxidované formy]
+  
   
    n     [koncentrace redukované formy]

[schéma článku]


[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]