27.10.2001 13:50:49
Model koroze železa
[podrobné odvození a vysvětlení]
 
+C/FeSO4/Fe-
Celkový zápis: 4 Fe + 3O2 + 6 H2O --› 4 Fe(OH)3
Děj na kladné katodě:
2O2 + 4 H2O + 8e- --› 8 OH-
Děj na záporné anodě: 4 Fe - 8e- --› 4 Fe+2
Následné děje: 4 Fe+2 + 8 OH- --› 4 Fe(OH)2
a dalším působením vzdušného kyslíku: 4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O --› 4 Fe(OH)3
 
 
        Fe+2     C SO4-2  
      SO4-2        
      Fe+2  
   
 
                 
                     
                       
               
                       
                       
                       
                       
                       
 

[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]