27.10.2001 13:52:19
Koroze železa - odvození rovnic
[schéma článku]


Elektrický proud je usměrněný pohyb nabitých částic. V elektrolytu iontů a v kovu elektronů. V článku tedy musí existovat síla, která uvede do pohybu nejen ionty, ale i elektrony.
Koroze železa vyžaduje nezbytnou součinnost těchto složek: kyslíku, vody a elektrolytu. Při korozi železa funguje článek, kde slouží jako elektrody uhlík(ten je vždy v železu jako příměs) a železo v elektrolytu, např. síranu železnatého (vzniká ve znečištěném vzduchu z oxidu siřičitého).Uhlíková elektroda se dostává do kontaktu s kyslíkem a ten spolu se železem podléhá elektrochemickým dějům. Z Beketovovy řady kovů
Li K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Ag Hg Pt Au
plyne, že železo je kov neušlechtilý.Standartní elektrodové potenciály polorovnic jsou:
2/0 Fe(OH)2 / Fe Fe(OH)2 + 2e- --› Fe + 2OH-1 E0 = - 0,89
a
0 /-2 O2 / OH-1 O2 + 2H2O + 4e---› 4OH-1 E0 = +0,40
Větší je potenciál je u redukce kyslíku, takže tato poloreakce probíhá v naznačeném směru , zatímco reakce se železem ve směru opačném
4Fe + 8OH-1 - 8e---› 4Fe(OH)2
  a  
2O2 + 4H2O + 8e---› 8OH-1
Pro železnou elektrodu platí, že se rozpouští v elektrolytu, slouží jako anoda (na anodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k oxidaci) a je záporným pólem (elektrony z anody vychází, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól)
Pro uhlíkovou elektrodu platí, že se z kyslíku redukuje hydroxid. Elektroda slouží jako katoda (na katodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k redukci) a je kladným pólem (elektrony na katodu vstupují, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól).
Vzhledem k potenciálu dvojice Fe(OH)2 a Fe(OH)3
3/2 Fe2O3 / Fe(OH)2 Fe(OH)3 + e---› Fe(OH)2 + OH-1 E0 = -0,86
se dále hydroxid železnatý oxiduje kyslíkem:
4Fe(OH)2 + O2+ 2H2O --› 4Fe(OH)3
Takže celkový zápis reakce je: z poloreakcí lze sestavit celkovou rovnici :
4Fe + 3O2+ 6H2O --› 4Fe(OH)3
Pozn.: Uvažovali jsme pro zjednodušení standartní elektrodové potenciály E0 namísto správnějších elektrodových potenciálů E. Jejich vztah je určen Nernstovou rovnicí:
E = E0     0,059   log   [koncentrace oxidované formy]
+  
   
    n     [koncentrace redukované formy]

[schéma článku]


[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]