Lithiové primární články na anglických stránkách 27.10.2001 12:57:25
Lithiový článek Li(CFn)
[klik na podrobné odvození a vysvětlení]
+(CF)n(MnO2)/LiBF4(v roztoku DME,PC)/Li-
Celkový zápis: 2 MnO2 + Li --› LiMnO2
Děj na kladné katodě: Mn+IVO2 + e- + 2 H2O --› (Mn+IIIO2)-1
Děj na záporné anodě: Li - e- --› Li+1
                                                                                                               
 
Li
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
              (CF)n            
                  BF4-      
      1,2-dimethoxyethan (DME)                  
             
      Ester kyseliny uhličité a 1,2-propandiolu(PC)            
BF4-
     
Li
 
 
 
 
 
Li

[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]