31.10.2009 09:29:54  
Součin rozpustnosti
MC vzývá samotného velkého Ottu Wichterleho v jeho  slavném  silonovém výrobku
MC vzývá samotného velkého Ottu Wichterleho v jeho slavném silonovém výrobku
součiny rozpustnosti anorganických látek

V čisté vodě
1. Vypočítej rozpustnost orthofosforečnanu stříbrného, je-li součin rozpustnosti 1,8.10-18
[Výsledek: 1,6.10-5mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu
2. Vypočítej rozpustnost orthoarseničnanu kademnatého, je-li součin rozpustnosti 2,2.10-33
[Výsledek: 1,15.10-7mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu
3. Vypočítej rozpustnost bromidu dirtuného, je-li součin rozpustnosti 1,3.10-21
[Výsledek: 6,875.10-8mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu


V roztoku sloučeniny obsahující totožné kationty
1. Vypočítej rozpustnost orthofosforečnanu stříbrného, je-li součin rozpustnosti 1,8.10-18 v roztoku dusičnanu stříbrného o koncentraci 10-2mol/l
[Výsledek: 1,8.10-12mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu
2. Vypočítej rozpustnost orthoarseničnanu kademnatého, je-li součin rozpustnosti 2,2.10-33 v roztoku dusičnanu kademnatého o koncentraci 2.10-2mol/l
[Výsledek: 8,29.10-15mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu
3. Vypočítej rozpustnost bromidu dirtuného, je-li součin rozpustnosti 1,3.10-21 v roztoku dusičnanu dirtuného o koncentraci 5.10-3mol/l
[Výsledek: 2,55.10-10mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu


V roztoku sloučeniny obsahující totožné anionty
1. Vypočítej rozpustnost orthofosforečnanu stříbrného, je-li součin rozpustnosti 1,8.10-18 v roztoku orthofosforečnanu sodného o koncentraci 10-2mol/l
[Výsledek: 1,88.10-6mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu
2. Vypočítej rozpustnost orthoarseničnanu kademnatého, je-li součin rozpustnosti 2,2.10-33 v roztoku orthoarseniočnanu sodného o koncentraci 2.10-2mol/l
[Výsledek: 5,88.10-11mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu
3. Vypočítej rozpustnost bromidu dirtuného, je-li součin rozpustnosti 1,3.10-21 v roztoku bromidu sodného o koncentraci 5.10-3mol/l
[Výsledek: 5,2.10-17mol/l] Kliknutím k podrobnému výpočtu


R E K A P I T U L A C E

První příklad: Kliknutím k podrobnému výpočtu
1. Vypočítej rozpustnost orthofosforečnanu stříbrného, je-li součin rozpustnosti 1,8.10-18
[Výsledek: 1,6.10-5mol/l]
1. Vypočítej rozpustnost orthofosforečnanu stříbrného, je-li součin rozpustnosti 1,8.10-18 v roztoku dusičnanu stříbrného o koncentraci 10-2mol/l
[Výsledek: 1,8.10-12mol/l]
1. Vypočítej rozpustnost orthofosforečnanu stříbrného, je-li součin rozpustnosti 1,8.10-18 v roztoku orthofosforečnanu sodného o koncentraci 10-2mol/l
[Výsledek: 1,88.10-6mol/l]


Druhý příklad: Kliknutím k podrobnému výpočtu
2. Vypočítej rozpustnost orthoarseničnanu kademnatého, je-li součin rozpustnosti 2,2.10-33
[Výsledek: 1,15.10-7mol/l]
2. Vypočítej rozpustnost orthoarseničnanu kademnatého, je-li součin rozpustnosti 2,2.10-33 v roztoku dusičnanu kademnatého o koncentraci 2.10-2mol/l
[Výsledek: 8,29.10-15mol/l]
2. Vypočítej rozpustnost orthoarseničnanu kademnatého, je-li součin rozpustnosti 2,2.10-33 v roztoku orthoarseniočnanu sodného o koncentraci 2.10-2mol/l
[Výsledek: 5,88.10-11mol/l]


Třetí příklad: Kliknutím k podrobnému výpočtu
3. Vypočítej rozpustnost bromidu dirtuného, je-li součin rozpustnosti 1,3.10-21
[Výsledek: 6,875.10-8mol/l]
3. Vypočítej rozpustnost bromidu dirtuného, je-li součin rozpustnosti 1,3.10-21 v roztoku dusičnanu dirtuného o koncentraci 5.10-3mol/l
[Výsledek: 2,55.10-10mol/l]
3. Vypočítej rozpustnost bromidu dirtuného, je-li součin rozpustnosti 1,3.10-21 v roztoku bromidu sodného o koncentraci 5.10-3mol/l
[Výsledek: 5,2.10-17mol/l]


[nahoru][matchem-výpočty][go home]
Go home