12.03.2006 23:24:37
Zadání výpočtů roztoků

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
4. ,5. a 6.


II. převody koncentrací z molární na hmotnostní procenta

  zadání příkladů
1. Určete hmotnostní koncentraci 18 M roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,8361 g.ml-1
2. Určete hmotnostní koncentraci 0,4 M roztoku síranu hlinitého o hustotě 1,129 g.ml-1
3. Určete hmotnostní koncentraci 0,7 M roztoku síranu železnatého o hustotě 1,1 g.ml-1
4. Určete hmotnostní koncentraci 1,1 M roztoku chloridu železitého o hustotě 1,141 g.ml-1
5. Určete hmotnostní koncentraci 0,6 M roztoku uhličitanu sodného o hustotě 1,0606 g.ml-1
6. Určete hmotnostní koncentraci 8,7 M roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné o hustotě 1,426 g.ml-1
7. Určete hmotnostní koncentraci 2,6 M roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.ml-1
8. Určete hmotnostní koncentraci 4 M roztoku hydroxidu sodného o hustotě 1,1530 g.ml-1
9. Určete hmotnostní koncentraci 20 M roztoku kyseliny dusičné o hustotě 1,4655 g.ml-1
10. Určete hmotnostní koncentraci 10 M roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,1593 g.ml-1

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home