12.12.1999 17:43:27

II.4

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete hmotnostní koncentraci 1,1 M roztoku chloridu železitého o hustotě 1,141 g.ml-1


Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1141 gramů


2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

1 mol................................................162,2 gramů

1,1 molů...................................................x gramů

x = 1,1.162,2/1 = 178,42 gramů


3. Určíme hmotnostní procenta

(neboť se jedná o jeden litr)

1141 gramů.....................................100 %

178,42 gramů...................................x %

x = 178,42.100/1141 = 15,64 % roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home