12.03.2006 23:24:37
Zadání výpočtů roztoků

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
7. ,8. a 9.


I. převody koncentrací z hmotnostních procent na molární

  zadání příkladů
1. Určete molární koncentraci 98% kyseliny sírové o hustotě 1,8361 g.ml-1
2. Určete molární koncentraci 12% síranu hlinitého o hustotě 1,129 g.ml-1
3. Určete molární koncentraci 10% síranu železnatého o hustotě 1,1 g.ml-1
4. Určete molární koncentraci 16% chloridu železitého o hustotě 1,141 g.ml-1
5. Určete molární koncentraci 6% uhličitanu sodného o hustotě 1,0606 g.ml-1
6. Určete molární koncentraci 60% kyseliny trihydrogenfosforečné o hustotě 1,426 g.ml-1
7. Určete molární koncentraci 22% kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.ml-1
8. Určete molární koncentraci 14% hydroxidu sodného o hustotě 1,1530 g.ml-1
9. Určete molární koncentraci 84% kyseliny dusičné o hustotě 1,4655 g.ml-1
10. Určete molární koncentraci 32% kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,1593 g.ml-1

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home