25.04.2000 09:57:11

I.9

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete molární koncentraci 84% kyseliny dusičné o hustotě 1,4655 g.ml-1


Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1465,5 gramů


2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

100%................................................1465,5 gramů

84%...................................................x gramů

x = 84.1465,5/100 = 1231,02 gramů


3. Určíme počet molů, který se rovná molární koncentraci

(neboť se jedná o jeden litr)

63 gramů........................................................1mol HNO3

1231,02 gramů...............................................x molů HNO3

x = 1231,02.1/63 = 1,954 molů = 19,54 M roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home