12.05.2002 14:42:36
Polysacharidy-přehled Polysacharidy odjinud Slizy a kleje odjinud (základem jsou polysacharidy)
Pokud si ťuknete na určitý polysacharid, zjeví se Vám jeho vzorce i vzorce monosacharidů,z nichž je vystaven

Xylan (z pentos) sumární vzorec (C5H8O4) n
Mannan (z hexos) sumární vzorec (C6H10O5 )n
Galaktan (z hexos) sumární vzorec (C6H10O5 )n
Glukany (z hexos) sumární vzorec (C6H10O5 )n
 [
amylosa][amylopektin][celulosa][glykogen]
Odkaz odjinud Odkaz na disacharidy

[nahoru][sacharidy][go home]