27.02.2011 18:03:54
Archaické názvosloví národních obrozenců
Lučba či chemie organická

Jan Svatopluk Presl (klikni) Karel Slavoj Amerling (klikni)
[názvy prvků][názvosloví anorganické chemie]["Amerlingov řada"]

Porovnámí součaných vzorců a názvů s dobou národních buditelů
Jan Svatoplu Presl (1837) a Karel Slavoj Amerling (1852)

Současné názvosloví Názvosloví v polovině 19. století
vzorce názvy vzorce názvy
-CN kyanid UD mředil
HCN kyselina kyanovodíková VUD mředec - smrtvodka
(CN)x parakyan U4D4 paracyan
[Fe(CN)6]-4 [Fe(CN)6]-3 hexakyanožaleznatan (resp.železitan) železomřed
C2H5OH ethanol U4V6K2 líh
-CH3 methyl U2V3 neb U2V6 čmýžil
CH2O formaldehyd U2V3K neb U2V6K čmýžilka
    U2V3K+VK čmýh
CH3OH methanol   líh dřevěný
C6H6 benzen U12V12 pižol
C6H5CO- benzoyl U14H10K2 pížil
C6H5COOH kyselina benzoová U14H12K4 pížec - benzoičný kys
CH3COOH kyselina mravenčí   mravčec, potec(?)
C3H7COOH kyselina máselná   žluklec
HOOCC2H3OHCOOH kyselina jablečná   jablec
HOOCC2H2(OH)2COOH kyselina vinná   vínec
HOOCCOOH kyselina šťavelová U2K3+VK šťovec
-OCCO- oxalyl U2K3 šťovil
CH3COH acetaldehyd U4V3K1 octilka
CH3COOH kyselina octová U4V3K3 ocet
NH3 čpavek DV3 čpavka
C3H5(OH)3 glycerol U6V14 mídil
  lakmus   mlák
  kulbičina
  makovina
  derizina
  cafein

[české názvy prvků (1828 -1852)][názvosloví anorganické chemie 1852][názvosloví organické chemie 1852]["Amerlingova řada" (1852)][české názvy prvků (1946)][archaické latinské názvosloví][triviální názvy][historie chemie][go home]
Go home