24.02.2006 19:59:10
Názvosloví alkenů, cykloalkenů,
nenasycených bicyklů, spirosloučenin a annulenů

[předpony vyjadřující počet][reakční mechanismy]
Upozornění: podle nových úprav názvosloví se např. místo 2-hexen používá hex-2-en nebo namísto 1,3-butadien nově buta-1,3-dien
alkeny
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5.
cykloalkeny
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5.
bicykly (s dvojnými vazbami)
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5.
spirosloučeniny (s dvojnými vazbami)
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5.

 

Molekuly v molcon (po otevření zadej rotation a dále difference)
Váš počítač může k funkčnosti vyžadovat stažení programu molcon (klikni)

 

[nahoru][reakční mechanismy alkenů a v organické chemii][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home