28.09.2001 00:11:03
Základní přehled
v pořadí klesající priority pro označení charakteristických skupin

[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.]
1. Oniové soli a analogické kationty
2. Kyseliny v pořadí C-kyseliny (COOH, CO.OOH), pak postupně jejich S a Se analoga, sulfonové a sulfinové kyseliny atd.
3. Funkční deriváty kyselin v pořadí anhydridy, estery, halogenidy, amidy, hydrazidy, imidy, amidiny atd.
4. Nitrily (kyanidy) a pak isonitrily
5. Aldehydy, pak jejich S a Se analoga a konečně jejich funkční deriváty jako oximy, iminy atd.
6. Ketony, jejich analoga a deriváty v pořadí stejném jako u aldehydů
7. Alkoholy, pak fenoly, následují S, Se, Te analoga alkoholů, estery alkoholů s anorganickými kyselinami s výjimkou esterů halogenvodíků a analogické deriváty fenolů v témže pořadí
8. Hydroperoxidy
9. Aminy, pak iminy, hydraziny atd
10. Ethery, pak postupně jejich S a Se analoga
11. Peroxidy
[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.]

[nahoru][novinky v názvosloví][ názvosloví][organická chemie][go home]