28.09.2001 00:01:58
Velmi zjednodušený přehled charakteristických skupin
v pořadí dle klesající priority

[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][ zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]
  Druh derivátu Charakteristická skupina Předpona (prefix) Zakončení
      bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem
1 kationty (příklady) v pořadí prvků skupin V.,VI a VII A
Příklady amoniových solí Klikni na příklady kationtů
-onio- -onia-   -onium  
2 karboxylové kyseliny Klikni na karboxylové kyseliny   karboxy- -ová kyselina -karboxylová kyselina
  deriváty kyselin
60 aldehydy Klikni na příklady oxo- formyl- -al -karbaldehyd
64 ketony Klikni na příklad oxo-   -on  
67 alkoholy -OH hydroxy-   -ol  
68 fenoly -OH hydroxy-   -ol  
72 estery alkoholů s anorganickými kyselinami příklad: methylhydrogensulfát Klikni na příklad rovnice esterifikace
73 estery fenolů s anorganickými kyselinami příklad: fenylhydrogensulfát
74 hydroperoxidy -O-O-H hydroperoxy-   -hydroperoxid  
75 aminy -NH2 amino-   -amin  
85 ethery -O-R alkoxy- př.:R1-O-R2 alkoxy1alkan2 nebo alkyl2alkyl1ether
91 peroxidy -O-O-R peroxy-
alkyldioxy-
  -peroxid  
  halogenderiváty
06 nitrosloučeniny -NO2 nitro-      
[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][ zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]

[nahoru][novinky v názvosloví][ názvosloví][organická chemie][go home]