13.06.2004 17:53:24
Šestivazná síra v organických sloučeninách

Estery kyseliny sírové
(síra vázána k uhlíku přes kyslík)
nově: alkyl-alkyl-sulfát methyl-ethyl-sulfát
nově: alkyl-hydrogen-sulfát ethyl-dihydrogen-sulfát
Estery kyseliny thiosírové
(síra vázána k uhlíku přes kyslík a síru)
O-alkyl-S-alkyl-thiosulfát O-alkyl-hydrogen-thiosulfát S-alkyl-hydrogen-thiosulfát
O-ethyl-S-methyl-thiosulfát O-methyl-hydrogen-thiosulfát S-ethyl-hydrogen-thiosulfát
Amidy kyseliny sírové
(síra vázána k uhlíku přes dusík)
nově: N-fenylamidosírová kyselina 4-(sulfoamino)benzoová kyselina
Sulfonové kyseliny a jejich deriváty(síra vázána k uhlíku přímo)
Sulfonové kyseliny
kyselina benzensulfonová
nově:
naftalen-2-sulfonová kyselina
horní název se nepoužívá, správně:
4-methylbenzensulfonová kyselina
Estery sulfonových kyselin - sulfonáty
methylester ethansulfonové kyseliny
methylester kyseliny benzensulfonové
Amid, hydrazid, azid, chlorid a anhydridy benzensulfonové kyseliny
benzensulfonazid
benzensulfonohydrazid
amid kyseliny benzensulfonové azid kyseliny benzensulfonové hydrazid kyseliny benzensulfonové chlorid kyseliny benzensulfonové
nově:
anhydrid benzen-1,2-sulfonové kyseliny
natrium-N-chlor-4-methylbenzensulfonamid
Sulfonové kyseliny s nahrazenou oxoskupinou a jejich estery
sulfonimidová skupina
benzensulfonimidová kyselina
ethyl-benzensulfonimidát
ethylester benzensulfonimidové kyseliny
sulfonohydrazonová skupina
benzensulfonohydrazonová kyselina
ethyl-benzensulfonohydrazonát
ethylester benzensulfonohydrazonové kyseliny
sulfonohydroximová skupina
benzensulfonohydroximová kyselina
ethyl-benzensulfonohydroximát
ethylester benzensulfonohydroximové kyseliny
Sulfony (síra vázána 2x k uhlíku přímo)
Sulfonylaminy (síra vázána dvojnou vazbou k dusíku a přes něj k uhlíku)
N-sulfonylanilin
N-sulfonylmethylamin
Sulton (obdoba laktonu) a sultam (obdoba laktamu)
naftalen-1,8-sulton naftalen-1,8-lakton naftalen-1,8-sultam naftalen-1,8-laktam
sloučeniny síry: šestivazná, čtyřvazná, dvojvazná, porovnání šesti,čtyř a dvojvazné, sulfoniové soli
heteroaromatické sloučeniny síry

[nahoru][sloučeniny síry a dalších prvků][heterocykly][organická chemie][go home]