12.06.2005 09:27:43

Čtyřvazná síra v organických sloučeninách
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem (tučně černě), jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

Estery kyseliny siřičité
(síra vázána k uhlíku přes kyslík)
alkyl-alkyl-sulfit
ethyl-methyl-sulfit
hydrogen-sulfit
alkyl-hydrogen-sulfit
ethyl-hydrogen-sulfit
Estery kyseliny thiosiřičité
(síra vázána k uhlíku přes kyslík a síru)
O-alkyl-S-alkyl-thiosulfit
O-alkyl-hydrogen-thiosulfit
S-alkyl-hydrogen-thiosulfit
O-ethyl-S-methyl-thiosulfit
O-ethyl-hydrogen-thiosulfit
S-ethyl-hydrogen-thiosulfit
Amidy kyseliny sířičité
(síra vázána k uhlíku části přes dusík)
N-fenylamidosiřičitá kyselina
4-(sulfinoamino)benzoová kyselina
Sulfinové kyseliny a jejich deriváty(síra vázána k uhlíku přímo)
Sulfinové kyseliny
4-sulfinobenzoová kyselina
4-methylbenzensulfinová kyselina
Estery sulfinových kyselin - sulfináty
methylester ethansulfinové kyseliny
methylester kyseliny benzensulfinové
Amid, hydrazid, a azid, chlorid a anhydridy benzensulfinové kyseliny
benzensulfinamid
amid kyseliny benzensulfinové azid kyseliny benzensulfinové hydrazid kyseliny benzensulfinové chlorid kyseliny benzensulfinové
anhydrid benzen-1,2-disulfonové kyseliny
 
Sulfinové kyseliny s nahrazenou oxoskupinou a jejich estery
sulfinimidová skupina
benzensulfinimidová kyselina
ethyl-benzensulfinimidát
ethylester benzensulfinimidové kyseliny
sulfinohydrazonová skupina
benzensulfinohydrazonová kyselina
ethyl-benzensulfinohydrazonát
ethylester benzensulfinohydrazonové kyseliny
sulfinohydroximová skupina
benzensulfinohydroximová kyselina
ethyl-benzensulfinohydroximát
ethylester benzensulfinohydroximové kyseliny
Sulfoxidy(síra vázána 2x k uhlíku přímo)
Sulfinylaminy(síra vázána dvojnou vazbou k dusíku a přes něj k uhlíku)
N-sulfinylanilin
N-sulfinylmethylanilin
sloučeniny síry: šestivazná, čtyřvazná, dvojvazná, porovnání šesti,čtyř a dvojvazné, sulfoniové soli
heteroaromatické sloučeniny síry

nahoru, sloučeniny síry a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home