08.05.2002 14:46:43

Heterocyklické sloučeniny síry

sloučeniny síry: šestivazná, čtyřvazná, dvojvazná, porovnání šesti,čtyř a dvojvazné, sulfoniové soli
heteroaromatické sloučeniny síry

nahoruheterocykly, sloučeniny síry, go home