13.06.2004 19:03:42

Sulfoniové soli
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

alkyl(alkyl)alkylsulfonium ethyl(fenyl)methylsulfonium
Sulfoniové soli způsobují - I efekt ( klikni )
amoniové, diazoniové, fosfoniové, arsoniové a sulfoniové soli

nahoru, sloučeniny síry a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home