13.06.2004 15:42:46

Fosfoniové soli
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

  ethyl(difenyl)methylfosfonium
amoniové, diazoniové, fosfoniové, arsoniové a sulfoniové soli

nahoru, sloučeniny fosforu a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home