13.06.2004 17:26:05

Amoniové soli

primární sekundární terciární kvartérní
ethylamonium
ethyl(methyl)amonium
ethyl(methyl)propylamonium
diethyl(methyl)propylamonium
amonný kation amonium (nesubstituovaný)
Amoniové soli u arénů. způsobují - I efekt ( klikni )
    ethyl(difenyl)methylamonium
jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), s dvěma dusíky, s třemi dusíky, soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny , aminokyseliny

[nahoru][sloučeniny dusíku][dalších prvků][heterocykly][organická chemie][go home]