08.05.2002 15:27:31

Arsoniové soli

amoniové, diazoniové, fosfoniové, arsoniové a sulfoniové soli

nahoru, sloučeniny arsenu a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home