14.05.2002 00:15:48

Diazoniové soli

benzendiazonium 4-sulfobenzendiazonium 2-karboxybenzendiazonium
bifenyl-4,4´-bis(diazonium)
jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), s dvěma dusíky, s třemi dusíky, soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny , aminokyseliny

[nahoru][sloučeniny dusíku][dalších prvků][heterocykly][organická chemie][go home]