14.05.2002 00:00:04
Kopulace diazoniových solí
methyloranž, methylčerveň, kongočerveň, hydroxyazobenzen

Ke kopulaci dochází u diazoniových solí zásluhou velké elektronové hustoty na 4, příp. 2 uhlíku druhé složky reakce. Diazoniová sůl je slabé elektrofilní činidlo a proto je třeba hustotu na příslušném uhlíku patřičně zvýšit . Reakce je Se (elektrofilní substituce). Druhou komponentu tvoří většinou aminosloučenina ( viz.methyloranž, methylčerveň, kongočerveň) a nebo fenol.
Kopulace fenolů - schématický zápis
+
fenol
    kat.OH-
          -
4-hydroxyazobenzen
Kopulace - podrobný zápis
Pro rekci je třeba zásadité prostředí, aby se z fenolu stal fenolát, který způsobuje podstatně vyšší + M efekt
fenol
            OH-
        - H2O
fenolát
Zásluhou +M efektu způsobeného volnými elektronovými páry na kyslíku fenolátu dochází k velkému zvýšení elektronové hustoty v polohách 2 a 4. Ze sférických důvodů v poloze 4 (v poloze 2 pak, pokud je poloha 4 obsazena) se chová dusík z diazoniové skupiny jako elektrofilní činidlo a napojuje se. Dochází tak v jedné části arénu k dočasnému porušení aromatického charakteru
Protože je aromatické jádro velmi stabilním útvarem, dochází k jeho obnovení. Z tohoto důvodu se odpojuje vodíkový kationt na prvním uhlíku
 

 

-
Anion přijímá vodíkový kation
          H2O
          - OH-
4-hydroxyazobenzen
Diazotace a kopulace ( výroba methyloranže, výroba methylčerveně, výroba kongačerveně )

[nahoru][indikátory][reakční mechanismy][dusíkaté sloučeniny][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku