10.05.2002 20:07:38
Dusík
[rovnice N][mineral N][poloreakce N][N v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

Strukturní elektronové vzorce některých sloučenin
zde si můžete najít metodiku tvorby strukturních elektronových vzorců,


Oxidy

Amoniak
Animace: průmyslová syntéza amoniaku profesor Holger Schickor: průmyslová syntéza amoniaku

Kyselina dusičná a dusičnany

(i amonný,barnatý,kobaltnatý, skanditý a titaničitý)


nahoru

Kyselina peroxodusičná

nahoru

Kyselina dusitá a dusitany

(i amonný, barnatý a kobaltnatý)


nahoru

Kyselina didusná a didusnany

(i sodný a vápenatý)

Kyanovodík, kyanidy,dikyan, kyanáty a isokyanáty

(i draselné)[nahoru][obecchem - vzorce][go home]