08.05.2002 14:09:28
Dusík - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice N][minerály N][vzorce N][N v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
5/4 NO3-1 / N2O4 2NO3-1 + 4H+ + 2e---› N2O4 + 2H2O +0,803
5/3 NO3-1 / HNO2 NO3-1 + 3H+ + 2e---› HNO2 + H2O +0,94
5/0 NO3-1 / N2 2NO3-1 + 12H+ + 10e---› N2 + 6H2O +1,25
4/3 N2O4 / HNO2 N2O4 + 2H+ + 2e---› 2HNO2 +1,07
3/2 HNO2 / NO HNO2 + H+ + e---› NO + H2O +0,997
3/1 HNO2 / N2O 2HNO2 + 4H+ + 4e---› N2O + 3H2O +1,297
3/1 HNO2/H2N2O2 2HNO2 + 4H+ + 4e---› H2N2O2 + 2H2O +0,86
2/1 NO / N2O 2NO + 2H+ + 2e---› N2O + H2O +1,59
2/1 NO/H2N2O2 2NO + 2H+ + 2e---› H2N2O2 +0,71
1/0 N2O / N2 N2O + 2H+ + 2e---› N2 + H2O +1,77
1/0 H2N2O2 / N2 H2N2O2 + 2H+ + 2e---› N2 + 2H2O +2,65
1/-1 N2O / NH3OH+1 N2O + 6H+ + 4e- + H2O --› 2NH3OH+1 - 0,05
1/-1 H2N2O2/NH3OH+1 H2N2O2 + 6H+ + 4e- --› 2NH3OH+1 +0,496
0/-1 N2 / NH3OH+1 N2 + 4H+ + 2e- + 2H2O --› 2NH3OH+1 - 1,87
0/-2 N2/N2H5+1 N2 + 5H+ + 4e- --› N2H5+1 - 0,23
-1/-2 NH3OH+1/N2H5+1 2NH3OH+1 + H+ + 2e- --› N2H5+1 + 2H2O +1,41
-1/-3 NH3OH+1/NH4+1 NH3OH+1 + 2H+ + 2e- --› NH4+1 + H2O +1,35
-2/-3 N2H5+1/NH4+1 N2H5+1 + 3H+ + 2e- --› 2NH4+1 +1,275
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
5/4 NO3-1 / N2O4 2NO3-1 + 2e-+ 2H2O --› N2O4 + 4OH-1 - 0,86
5/3 NO3-1 / NO2-1 NO3-1 + H2O + 2e---› NO2-1 + 2OH-1 +0,01
5/0 NO3-1 / N2 2NO3-1 + 6H2O + 10e---› N2 + 12OH-1 +0,25
3/2 NO2-1 / NO NO2-1 + H2O + e---› NO + 2OH-1 +0,46
3/1 NO2-1 / N2O 2NO2-1 + 3H2O + 4e---› N2O + 6OH-1 +0,15
3/1 NO2-1 / H2N2O2 2NO2-1 + 4H2O + 4e---› H2N2O2 + 6OH-1 - 0,14
2/1 NO / N2O 2NO + H2O + 2e---› N2O + 2OH-1 +0,76
2/1 NO / H2N2O2 2NO + 2H2O + 2e---› H2N2O2 + 2OH-1 +0,18
1/0 N2O / N2 N2O + H2O + 2e---› N2 + 2OH-1 +0,94
1/0 H2N2O2 / N2 H2N2O2 + 2e---› N2 + 2OH-1 +1,52
1/-1 N2O / NH2OH N2O + 5H2O + 4e---› 2NH2OH + 4OH-1 - 1,05
1/-1 H2N2O2/NH2OH H2N2O2 + 4H2O + 4e---› 2NH2OH + 4OH-1 - 0,76
0/-1 N2 / NH2OH N2 + 4H2O + 2e---› 2NH2OH + 2OH-1 - 3,04
0/-2 N2 / N2H4 N2 + 4H2O + 4e---› N2H4 + 4OH-1 - 1,16
-1/-2 NH2OH / N2H4 2NH2OH + 2e---› N2H4 + 2OH-1 +0,73
-1/-3 NH2OH/NH4OH NH2OH + 2H2O + 2e---› NH4OH + 2OH-1 - 0,42
-2/-3 N2H4 / NH4OH N2H4 + 4H2O + 2e---› 2NH4OH + 2OH-1 +0,1
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
3/1 HNO2/H2N2O2 2HNO2 + 4H+ + 4e---› H2N2O2 + 2H2O +0,86
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
2HNO2 --› H2N2O2
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
2HNO2 + 4e---› H2N2O2
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 4, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
2HNO2 + 4H+ + 4e---› H2N2O2
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
2HNO2 + 4H+ + 4e---› H2N2O2 + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice N][minerály N][vzorce N][N v organické chemii]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]