08.05.2002 14:36:54
Stroncium - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Sr][minerály Sr]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Pozn.: Neuvažuji Winterem uvedené oxidační číslo 4 u stroncia (pro vysokou hodnotu ionizační energie není dle mého názoru tento stav možný, ale třeba jsem nezachytil nejnovější poznatky)
Zápisy poloreakcí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
2/0 Sr+2 / Sr Sr+2 + 2e---› Sr - 2,89
2/0 SrO / Sr SrO + 2H+ + 2e---› Sr + H2O - 2,047
2/-2 Sr+2 / SrH2 Sr+2 + 2H+ + 4e---› SrH2 - 1,085
2/-2 SrO / SrH2 SrO + 4H+ + 4e---› SrH2 + H2O - 0,665
0/-2 Sr / SrH2 Sr + 2H+ + 2e---› SrH2 +0,718
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce [zde klik na obecný postup]
2/-2 SrO / SrH2 SrO + 4H+ + 4e---› SrH2 + H2O - 0,665
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
SrO --› SrH2
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
SrO + 4e---› SrH2
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -4 u produktů 0) a jejich vyrovnání za pomoci vodíkových kationtů H+ [pozn: přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O+]
SrO + 4H+ + 4e---› SrH2
4. Vyrovnání vodíků a kyslíků za pomoci vody.
SrO + 4H+ + 4e---› SrH2 + H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Sr][minerály Sr]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]