08.05.2002 14:21:45
Rhenium - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Re]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
7/6 ReO4-1 / ReO3 ReO4-1 + 2H+ + e---› ReO3 + H2O +0,768
7/4 ReO4-1 / ReO2 ReO4-1 + 4H+ + 3e---› ReO2 + 2H2O +0,51
7/4 ReO4-1 / ReCl6-2 ReO4-1 + 8H+ + 6Cl-1 + 3e---› ReCl6-2 + 4H2O +0,12
7/0 ReO4-1 / Re ReO4-1 + 8H+ + 7e---› Re + 4H2O +0,415
6/4 ReO3 / ReO2 ReO3 + 2H+ + 2e---› ReO2 + H2O +0,40
6/0 ReO3 / Re ReO3 + 6H+ + 6e---› Re + 3H2O +1,72
4/0 ReCl6-2 / Re ReCl6-2 + 4e---› Re + 6Cl-1 +0,51
4/0 ReO2 / Re ReO2 + 4H+ + 4e---› Re + 2H2O +0,276
-1/0 Re-1 / Re Re + e---› Re-1 - 0,10
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
7/6 ReO4-1 / ReO3 ReO4 -1 + H2O + e- --› ReO3 + 2OH-1 +0,768
7/4 ReO4-1 / ReO2 ReO4-1 + 2H2O + 3e---› ReO2 + 4OH-1 - 0,594
7/3 ReO4-1 / Re2O3 2ReO4-1 + 5H2O + 8e---› Re2O3 + 10OH-1 - 0,808
7/0 ReO4-1 / Re ReO4-1 + 4H2O + 7e---› Re + 8OH-1 - 0,604
6/4 ReO3 / ReO2 ReO3 + H2O + 2e---› ReO2 + 2OH-1 +0,40
4/3 ReO2 / Re2O3 2ReO2 + 2e- + H2O --› Re2O3 + 2OH-1 - 1,25
4/0 ReO2 / Re ReO2 + 2H2O + 4e---› Re + 4OH-1 - 0,564
3/0 Re2O3 / Re Re2O3 + 3H2O + 6e---› 2Re + 6OH-1 - 0,333
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
7/0 ReO4-1 / Re ReO4-1 + 8H+ + 7e---› Re + 4H2O +0,415
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
ReO4-1--› Re
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
ReO4-1 + 7e---› Re
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 3, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
ReO4-1 + 8H+ + 7e---› Re
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
ReO4-1 + 8H+ + 7e---› Re + 4H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]