08.05.2002 14:12:07
Nikl - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Ni][minerály Ni]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/4 NiO4-2 / NiO2 NiO4-2 + 4H+ + 2e---› NiO2 + 2H2O +5,7
4/2 NiO2 / Ni+2 NiO2 + 4H+ + 2e---› Ni+2 + 2H2O +1,593
4/0 NiO2 / Ni NiO2 + 4H+ + 4e---› Ni + 2H2O >1,6
2/0 Ni+2 / Ni Ni+2 + 2e---› Ni -0,257
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
6/4 NiO4-2 / NiO2 NiO4-2 + 2H2O + 2e- --› NiO2 + 4OH-1 >0,4
4/2 NiO2 / Ni(OH)2 NiO2 + 2H2O + 2e- --› Ni(OH)2 + 2OH-1 +0,490
2/0 Ni(OH)2 / Ni Ni(OH)2 + 2e- --› Ni + 2OH-1 - 0,72
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
4/2 NiO2 / Ni+2 NiO2 + 4H+ + 2e---› Ni+2 + 2H2O +1,593
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
NiO2 --› Ni+2
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
NiO2 + 2e---› Ni+2
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů -2, u produktů +2) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
NiO2 + 4H+ + 2e---› Ni+2
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
NiO2 + 4H+ + 2e---› Ni+2 + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Ni][minerály Ni]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]