8.10.1999 15:33:21

III.

Metodika řešení tzv.poloreakcí


V poloreakcích znázorňujeme pouze substrát (sloučeninu, jíž považujeme za hlavní), činidlo (látku vedlejší) zobecňujeme nahrazením elektrony (při redukci substrát elektrony přijímá, při oxidaci odevzdává)

Poloreakce se uplatňují též při elektrochemických dějích, tam však elektrony z a odevzdávají do elektrického obvodu


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu upravené reaktanty či produkty podtrhnout a pamatovat si, že u podtržených sloučenin platí, že jsou v definitivním stavu, včetně vyčíslení a tudíž v momentě, kdy jsou všechny reaktanty a produkty podtrženy, je reakce správně vyčíslenaZpravidla postupujeme následovně:


1) Vyrovnáme počty vyměňovaných elektronů projevující se změnami v oxidačních číslech takto:
I zde platí tzv. křížové pravidlo, které se obecně uplatňuje takto:
prvek A .. oxidační.č.v reakt/oxidační č.v produkt. /rozdíl// /přenos křížem/příp.rozšíř.nebo zkrác.
prvek B ..
oxidační.č.v reakt/oxidační č.v produkt. /rozdíl// /přenos křížem/příp.rozšíř.nebo zkrác.


V poloreakcích speciálně platí:

Pokud elektrony substrát přijímá, redukují ho, mají u reaktantů číslo -1 ( e-1 ) u produktů se nevyskytují , tudíž jim přísluší číslo 0. Rozdíl činí +1

Pokud elektrony substrát odevzdává ,oxidují ho, mají u reaktantů číslo +1 (-e-1 ) u produktů se nevyskytují , tudíž jim přísluší číslo 0. Rozdíl činí -1


2) Přeneseme čísla patřící k prvku měnícímu své oxidační číslo a k elektronu na konci řádku v křížovém pravidlu do příslušných sloučenin a k elektronu a podtrhneme

3) Vyrovnáme na obou stranách počty u prvku měnícího své oxidační číslo a jeho sloučeniny
podtrhneme

4) porovnáme na obou stranách náboje, v případě, že se nerovnají, doplníme prostředí, buď kyselé
H3O+ nebo zásadité OH- tak, aby se vyrovnali náboje.
H3O+ nebo OH- se vyrovnává buď na straně reaktantů nebo produktů,
Pozor:
nelze vyrovnávat na obou stranách zároveň, to znamená, nemůže být na jedné straně H3O+a na druhé OH-, přestože by to čistě matematicky vycházelo
Poté H3O+ nebo OH-podtrhneme

5) porovnáme na obou stranách vodíky, případě, že nerovnají, doplníme za pomoci
vody, kterou podtrhneme

6) Konstatujeme li, že jsou
všechny reaktanty i produkty podtrženy , je rovnice je sestavena, jenom pro jistotu zkonrolujeme počet kyslíků


Možno prohlédnout podrobný postup u 9. a 18. rovnice


nahoru

anorganik rovnice

Go home