9.10.1999 22:27:48
III.18

Řešení poloreakce


Zadání
thiosíran je oxidován v neutrálním prostředí za vzniku síranu


Řešení
S2O3-2 - e- --› SO4-2
porovnání síry
1.2///1.1


S2O3-2 - e- --› 2SO4-2
vyrovnání síry
1.2=2.1


Křížové pravidlo
(2S)..........................4....12 rozdíl 8 křížem 1
elektron.....(-1).(-1)=1.....0 rozdíl
1 křížem 8

S2O3-2 - 8e- --› 2SO4-2
Porovnání nábojů
-2-8.(-1) /// 2.(-2)


vyrovnání náboje
-2-8.(-1)=6=2.(-2)+10.1

S2O3-2 - 8e- --› 2SO4-2 + 10H3O+
porovnání vodíků
0 / / / 10.1


vyrovnání vodíků
15.2=30= 10.3

S2O3-2 - 8e- + 15H2O --› 2SO4-2 + 10H3O+

Kontrola kyslíků: 3+15.1 = 18 = 2.4+10.1
Rovnice je upravena


nahoru

anorganik rovnice

Go home