08.05.2002 12:07:55
Chlor - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Cl][minerály Cl][vzorce Cl][Cl v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
7/5 ClO4-1 / ClO3-1 ClO4-1 + 2H+ + 2e---› ClO3-1 + H2O +1,20
7/-1 ClO4-1 / Cl-1 ClO4-1 + 8H+ + 8e---› Cl-1 + 4H2O +1,29
5/4 ClO3-1 / ClO2 ClO3-1 + 2H+ + e---› ClO2 + H2O +1,18
5/3 ClO3-1 / HClO2 ClO3-1 + 3H+ + 2e---› HClO2 + H2O +1,18
4/3 ClO2 / HClO2 ClO2 + H+ + e---› HClO2 +1,19
3/1 HClO2 / HClO HClO2 + 2H+ + 2e---› HClO + H2O +1,67
7/0 ClO4-1 / Cl2 2ClO4-1 + 16H+ + 14e---› Cl2 + 8H2O +1,28
5/0 ClO3-1 / Cl2 2ClO3-1 + 12H+ + 10e---› Cl2 + 6H2O +1,49
3/0 HClO2 / Cl2 2HClO2 + 6H+ + 6e---› Cl2 + 4H2O +1,66
1/0 HClO / Cl2 2HClO + 2H+ + 2e---› Cl2 + 2H2O +1,63
0/-1 Cl2 / Cl-1 Cl2 + 2e---› 2Cl-1 +1,36
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
7/5 ClO4-1 / ClO3-1 ClO4-1 + 2e-+ H2O --› ClO3-1 + 2OH-1 - 0,37
5/4 ClO3-1 / ClO2 ClO3-1 + H2O + e---› ClO2 + 2OH-1 - 0,48
5/3 ClO3-1 / ClO2-1 ClO3-1 + H2O + 2e---› ClO2-1 + 2OH-1 +0,30
5/1 ClO3-1 / ClO-1 ClO3-1 + 2H2O + 4e---› ClO-1 + 4OH-1 +0,49
5/-1 ClO3-1 / Cl-1 ClO3-1 + 3H2O + 6e---› Cl-1 + 6OH-1 +0,62
4/3 ClO2 / ClO2-1 ClO2 + e---› ClO2-1 +1,07
3/1 ClO2-1 / ClO-1 ClO2-1 + H2O + 2e---› ClO-1 + 2OH-1 +0,68
1/-1 ClO-1 / Cl-1 ClO-1 + H2O + 2e---› Cl-1 + 2OH-1 +0,89
1/0 ClO-1 / Cl2 2ClO-1 + H2O + 2e---› Cl2 + 2OH-1 +0,42
0/-1 Cl2 / Cl-1 Cl2 + 2e---› 2Cl-1 +1,358
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/3 ClO3-1 / HClO2 ClO3-1 + 3H+ + 2e---› HClO2 + H2O +1,18
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
ClO3-1 --› HClO2
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
ClO3-1 + 2e---› HClO2
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 3, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
ClO3-1 + 3H+ + 2e---› HClO2
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
ClO3-1 + 3H+ + 2e---› HClO2 + H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Cl][minerály Cl][vzorce Cl][Cl v organické chemii]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]