08.05.2002 14:18:54
Praseodym - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Pr]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
4/3 Pr+4 / Pr+3 Pr+4 + e---› Pr+3 +3,2
3/0 Pr+3 / Pr Pr+3 + 3e---› Pr - 2,35
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
4/3 PrO2 / Pr(OH)3 PrO2 + e- + 2H2O --› Pr(OH)3 + OH-1 + 0,8
3/0 Pr(OH)3 / Pr Pr(OH)3 + 3e---› Pr + 3OH-1 - 2,79
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
4/3 PrO2 / Pr(OH)3 PrO2 + e- + 2H2O --› Pr(OH)3 + OH-1 + 0,8
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
PrO2 --› Pr(OH)3
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
PrO2 + e- --› Pr(OH)3
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -1 u produktů 0) a jejich vyrovnání za pomoci hydroxidových aniontů OH-1 [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+1)OH-1].
PrO2 + e- --› Pr(OH)3 + OH-1
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
PrO2 + e- + 2H2O --› Pr(OH)3 + OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]