08.05.2002 14:33:39
Titan - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Ti][minerály Ti]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápisy poloreakcí
Ti kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[Ti]
4/ 10/3 TiO2 / Ti3O5 3TiO2 + 2H+ + 2e---›Ti3O5 + H2O - 0,59
4/3 TiO2 / Ti2O3 2TiO2 + 2H+ + 2e---›Ti2O3 + H2O - 0,56
4/3 TiO+2 / Ti+3 TiO+2 + 2H+ + e---› Ti+3 + H2O +0,1
4/0 TiO+2 / Ti TiO+2 + 2H+ + 4e---› Ti + H2O - 0,86
10/3 /3 Ti3O5 / Ti2O3 2Ti3O5 + 2H+ + 2e---›3Ti2O3 + H2O - 0,49
3/2 Tii+3 / Ti+2 Ti+3 + e---› Ti+2 - 0,37
3/2 Ti2O3 / TiO Ti2O3 + 2H+ + 2e---›2TiO + H2O - 1,23
3/0 Ti+3 / Ti Ti+3 + 3e---› Ti - 0,21
2/0 Ti+2 / Ti Ti+2 + 2e---› Ti - 1,63
2/0 TiO / Ti TiO + 2H+ + 2e---›Ti + H2O - 1,31
Ti zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[Ti]
4/ 10/3 TiO2 / Ti3O5 3TiO2 + H2O + 2e---›Ti3O5 + 2OH-1 - 1,42
4/3 TiO2 / Ti2O3 2TiO2 + H2O + 2e---›Ti2O3 + 2OH-1 - 1,38
10/3 /3 Ti3O5 / Ti2O3 2Ti3O5 + H2O + 2e---›3Ti2O3 + 2OH-1 - 1,32
3/2 Ti2O3 / TiO Ti2O3 +H2O + 2e---›2TiO +2OH-1 - 1,95
2/0 TiO / Ti TiO + H2O + 2e- --› Ti + 2OH-1 - 0,82
Metodika postupu při zápisu vybrané poloreakce v zásaditém prostředí [zde klik na podrobnější]
4/ 10/3 TiO2 / Ti3O5 3TiO2 + H2O + 2e---›Ti3O5 + 2OH-1 - 1,42
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
3TiO2 --› Ti3O5
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
3TiO2 + 2e---›Ti3O5
3. Kontrola nábojů (u reaktantů -2 u produktů 0) a jejich vyrovnání za pomoci hydroxidových aniontů OH-1 [pozn:vzhledem k zásaditému prostředí by mělo(přesně vzato) být na straně reaktantů xOH-1 a na straně produktů (x+7)OH-1].
3TiO2 + 2e---›Ti3O5 + 2OH-1
Kontrola a úprava vodíků a kyslíků za pomoci vody
3TiO2 + H2O + 2e---›Ti3O5 + 2OH-1

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Ti][minerály Ti]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]