08.05.2002 14:08:08
Mangan - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Mn][minerály Mn]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
7/6 MnO4-1 / HMnO4-1 MnO4-1 + H+ + e---› HMnO4-1 - 0,90
7/4 MnO4-1 / MnO2 MnO4-1 + 4H+ + 3e---› MnO2 + 2H2O +1,70
7/2 MnO4-1 / Mn+2 MnO4-1 + 8H+ + 5e---› Mn+2 + 4H2O +1,51
6/5 HMnO4-1 / H3MnO4 HMnO4-1 + 2H+ + e---› H3MnO4 +1,28
6/4 HMnO4-1 / MnO2 HMnO4-1 + 3H+ + 2e---› MnO2 + 2H2O +2,09
5/4 H3MnO4 / MnO2 H3MnO4 + H+ + e---› MnO2 + 2H2O +2,9
4/3 MnO2 / Mn +3 MnO2 + 4H+ + e---› Mn +3 + 2H2O +0,95
4/2 MnO2 / Mn +2 MnO2 + 4H+ + 2e---› Mn +2 + 2H2O +1,23
3/2 Mn +3 / Mn +2 Mn +3 + e---› Mn +2 +1,5
2/0 Mn+2 / Mn Mn +2 + 2e---› Mn - 1,18
V zásaditém prostředí
ox/red redox pár poloreakce E0[V]
7/6 MnO4-1 / MnO4-2 MnO4 -1 + e- --› MnO4 -2 - 0,56
7/4 MnO4-1 / MnO2 MnO4-1 + 2H2O + 3e---› MnO2 + 4OH-1 +0,60
7/2 MnO4-1 / Mn(OH)2 MnO4-1 + 4H2O + 5e---› Mn(OH)2 + 6OH-1 +0,60
6/5 MnO4-2 / MnO4-3 MnO4 -2 + e- --› MnO4 -3 +0,27
6/4 MnO4-2 / MnO2 MnO4-2 + 2H2O + 2e---› MnO2 + 4OH-1 +0,62
5/4 MnO4-3 / MnO2 MnO4-3 + 2H2O + e---› MnO2 + 4OH-1 +0,96
4/3 MnO2 / Mn2O3 2MnO2 + 2e- + H2O --› Mn2O3 + 2OH-1 +0,15
4/2 MnO2 / Mn(OH)2 MnO2 + 2H2O + 2e---› Mn(OH)2 + 2OH-1 - 0,05
3/2 Mn2O3 / Mn(OH)2 Mn2O3 + 3H2O + 2e---› 2Mn(OH)2 + 2OH-1 - 0,25
2/0 Mn(OH)2 / Mn Mn(OH)2 + 2e---› Mn + 2OH-1 - 1,56
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
7/2 MnO4-1 / Mn+2 MnO4-1 + 8H+ + 5e---› Mn+2 + 4H2O +1,51
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
MnO4-1--› Mn+2
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
MnO4-1 + 5e---› Mn+2
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 3, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
MnO4-1 + 8H+ + 5e---› Mn+2
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
MnO4-1 + 8H+ + 5e---› Mn+2 + 4H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Mn][minerály Mn]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]