08.05.2002 12:04:06
Brom - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice Br][Br v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
7/5 BrO4-1 / BrO3-1 BrO4-1 + 2H+ + 2e---› BrO3-1 + H2O +1,853
5/1 BrO3-1 / HBrO BrO3-1 + 5H+ + 4e---› HBrO + 2H2O +1,447
1/-1 HBrO / Br-1 HBrO + H+ + 2e---› Br -1 + H2O +1,341
5/0 BrO3-1 / Br2 2BrO3-1 + 12H+ + 10e---› Br2 + 6H2O +1,478
1/0 BrO-1 / Br2 2BrO-1 + 4H+ + 2e---› Br2 + 2H2O +1,604
0/-1 Br2 / Br-1 Br2 + 2e---› 2Br-1 +1,065
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
7/5 BrO4-1 / BrO3-1 BrO4-1 + 2e-+ H2O --› BrO3-1 + 2OH-1 +1,025
5/1 BrO3-1 / BrO-1 BrO3-1 + 2H2O + 4e---› BrO-1 + 4OH-1 +0,492
5/-1 BrO3-1 / Br-1 BrO3-1 + 3H2O + 6e---› Br-1 + 6OH-1 +0,584
1/-1 BrO-1 / Br-1 BrO-1 + H2O + 2e---› Br-1 + 2OH-1 +0,76
1/0 BrO-1 / Br2 2BrO-1 + H2O + 2e---› Br2 + 2OH-1 +0,455
0/-1 Br2 / Br-1 Br2 + 2e---› 2Br -1 +1,065
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/3 BrO3-1 / HBrO BrO3-1 + 5H+ + 4e---› HBrO + 2H2O +1,18
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
BrO3-1 --› HBrO
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
BrO3-1 + 4e---› HBrO
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 5, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
BrO3-1 + 5H+ + 4e---› HBrO
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
BrO3-1 + 5H+ + 4e---› HBrO + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[rovnice Br][Br v organické chemii]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]