08.05.2002 11:58:57
Astat - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice At]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
5/1 HAtO3 / HAtO HAtO3 + 4H+ + 4e---› HAtO + 2H2O +1,4
1/0 HAtO / At HAtO + H+ + e---› At + H2O +0,7
0/-1 At / At-1 At + e---› At -1 +0,2
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
5/1 AtO3-1 / AtO-1 AtO3-1 + 2H2O + 4e---› AtO-1 + 4OH-1 +0,5
1/0 AtO-1 / At2 2AtO-1 + H2O + 2e---› At2 + 2OH-1 +0,0
0/-1 At2 / At-1 At2 + 2e---› 2At-1 +0,2
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
5/1 HAtO3 / HAtO HAtO3 + 4H+ + 4e---› HAtO + 2H2O +1,4
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
HAtO3 --› HAtO
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
HAtO3 + 4e---› HAtO
3. Kontrola a doplnění nábojů (u reaktantů - 4, u produktů 0) za pomoci vodíkových kationtů (přesnější by bylo za pomoci oxoniových kationtů H3O +1)
HAtO3 + 4H+ + 4e---› HAtO
4. Kontrola a doplnění vodíků a kyslíků za pomoci vody
HAtO3 + 4H+ + 4e---› HAtO + 2H2O

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  
[obecně poloreakce][obecně potenciály poloreakcí]

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]