08.05.2002 12:15:16
Fluor - poloreakce
s uvedením standartních redox potenciálů
[rovnice F][minerály F]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
Schéma poloreakcí
Převzato od Marka Wintera ze stránek top tabulky ze Sheffieldu
Zápis poloreakcí
V kyselém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
0/-1 F2 / F-1 F2 + 2e---› 2F-1 +3,05
0/-1 F2 / HF2-1 F2 + 2e- + 2HF--› 2HF2-1 +2,98
V zásaditém prostředí
ox.č. redox pár poloreakce E0[V]
0/-1 F2 / F-1 F2 + 2e---› 2F-1 +2,87
Metodika postupu na zvoleném příkladu při zápisu poloreakce v kyselém prostředí [zde klik na podrobnější]
0/-1 F2 /HF2-1 F2 + 2e- + 2HF--› 2HF2-1 +2,98
1. Zápis redox páru do rovnice v pořadí oxidovaná forma --› redukovaná forma
F2 --› 2HF2-1
2. Připsání elekronu a úprava počtu dle křížového pravidla (úbytek elektronu = vzrůst oxidačního čísla o jednu)
F2 + 2e---› 2HF2-1
3. Kontrola nábojů (na obou stranách - 2)
F2 + 2e- --› 2HF2-1
4. Kontrola a doplnění vodíků a fluorů za pomoci fluorovodíku
F2 + 2e- + 2HF---› 2HF2-1

[rovnice F][minerály F]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]