Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 19:55:43
Reakce fluoru - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
[poloreakce F][minerály F]
 
  Zadání reakcí
01. a) Fluor v zásaditém prostředí reaguje na fluorid a fluorid kyslíku (OF2)
b) Fluor v prostředí hydroxidu sodného reaguje na fluoridy sodný a kyslíku (OF2)
02. Tantal reaguje s kyselinou fluorovodíkovou na kyselinu heptafluorotantaličnou a vodík
03. Niob reaguje s kyselinou fluorovodíkovou na kyselinu heptafluoroniobičnou a vodík
04. Titan reaguje s kyselinou fluorovodíkovou na kyselinu hexafluorotitaničitou a vodík
05. a) Fluor ve vodě reaguje na kyselinu fluorovodíkovou a kyslík
b) Fluor ve vodě reaguje na kyselinu fluorovodíkovou a ozon
c) Fluor ve vodě reaguje na kyselinu fluorovodíkovou, kyslík a ozon
06. a) Hydrogenfluorid se tepelně rozloží na fluorid a kyselinu fluorovodíkovou
b) Hydrogenfluorid draselný se tepelně rozloží na fluorid draselný a kyselinu fluorovodíkovou
07. a) Oxid boritý se zahříváním s tetrafluoroboritanem mění na fluorid boritý a boritan
b) Oxid boritý se zahříváním s tetrafluoroboritanem sodným mění na fluorid boritý a boritan sodný
08. a) Oxid zirkoničitý se zahříváním s hexafluorokřemičitanem mění na fluorid zirkoničitý a křemičitan
b) Oxid zirkoničitý se zahříváním s hexafluorokřemičitanem sodným mění na fluorid zirkoničitý a křemičitan sodný
09. a) Oxid zirkoničitý se zahříváním s hexafluorohlinitanem mění na fluorid zirkoničitý a trioxohlinitan
b) Oxid zirkoničitý se zahříváním s hexafluorohlinitanem sodným mění na fluorid zirkoničitý a hlinitan trisodný
10. Fluorid vápenatý reaguje s kyselinou sírovou na kyselinu fluorovodíkovou a síran vápenatý
11. a) Sklo (zjednodušeně oxid křemičitý) je leptán kyselinou fluorovodíkovou na fluorid křemičitý
b) Sklo (zjednodušeně oxid křemičitý) je leptán nadbytkem kyseliny fluorovodíkové na kyselinu hexafluorokřemičitou
c) Sklo (oxid sodný, oxid vápenatý a šestinásobek oxidu křemičitého) je leptán kyselinou fluorovodíkovou na fluoridy sodný, vápenatý a křemičitý
d) Sklo (oxid sodný, oxid vápenatý a šestinásobek oxidu křemičitého) je leptán nadbytkem kyseliny fluorovodíkové na fluoridy sodný a vápenatý a kyselinu hexafluorokřemičitou
12. Reakcí fluoroapatitu kyselinou sírovou vzniká síran vápenatý a kyseliny orthofosforečná a fluorovodíková
13. Tavením fluoroapatitu oxidem křemičitým a uhlíkem vzniká bílý fosfor, oxid uhelnatý, křemičitan a fluorid vápenatý
  V reakcích 14 až 16 jsou zapisovány reakce, kdy za a) reakcí železité soli s kyanatanem vznikají krvavě zbarvené rhodanokomlexy, které se za b) odbarví (rhodanoligandy se z komplexu uvolní) fluoridem nebo hydrogenfluoridem a za g) opět zabarví (obnoví se komplex) hlinitou solí
14.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Fluorid reaguje s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g)Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Fluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, chloridu amonného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného a síranů dirhodanoželezitého a amonného
14.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na dirhodanoželezitou sůl
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s dirhodanoželezitou solí na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a dirhodanoželezitou sůl
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem sodným na chlorid dirhodanodoželezitý a chlorid sodný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s chloridem dirhodanodoželezitým za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, kyseliny chlorovodíkové a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a kyselinou rhodanodovodíkovou za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, síranu dirhodanoželezitého a kyseliny sírové
15.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b)Fluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného a rhodanidů amonného a draselného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným a rhodanidy amonným a draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
15.
II
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na tetrarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s tetrarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a tetrarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na tetrarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s tetrarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu amonného, rhodanidu draselného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem amonným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem draselným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, tetrarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
16.
I.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Fluorid reaguje s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Fluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného a rhodanidu amonného
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a síranu amonného
16.
II.
a) a) Železitá sůl reaguje s rhodanidem na hexarhodanoželezitan
b) Hydrogenfluorid reaguje neutrálním prostředí s hexarhodanoželezitanem na hexafluoroželezitan a rhodanid
g) Hlinitá sůl reaguje s hexafluoroželezitanem a rhodanidem na hexafluorohlinitan a hexarhodanoželezitan
--------------------------------------------------------------------------
b) a) Chlorid železitý reaguje s rhodanidem draselným na hexarhodanodoželezitan draselný a chlorid draselný
b) Hydrogenfluorid amonný reaguje s hexarhodanodoželezitanem draselným za vzniku hexafluoroželezitanu draselného, rhodanidu amonného a kyseliny rhodanovodíkové
g) Síran hlinitý reaguje s hexafluoroželezitanem draselným, kyselinou rhodanodovodíkovou a rhodanidem amonným za vzniku hexafluorohlinitanu amonného, hexarhodanoželezitanu draselného a kyseliny sírové
17. a) Bromičnan se oxiduje fluoridem xenatým na bromistan za současného vzniku xenonu a kyseliny fluorovodíkové
b) Bromičnan rubidný se oxiduje fluoridem xenatým na bromistan rubidný za současného vzniku xenonu a kyseliny fluorovodíkové (reakce první přípravy bromistanu vůbec)
18. Kyselinu fluornou připravili v roce 1971 M.H. Studier a E.H. Appelman fluorací ledu při teplotě - 400C (dále vzniká kyselina fluorovodíková)
19. Chloristan draelný reaguje s kyselinou fluorsírovou na kyselý síran draselný a fluorid perchlorylu
20. Fluorid rheniový reaguje s hexakarbonylem wolframu na fluorid rheničný, fluorid wolframový a oxid uhelnatý
21. Fluorid rutheničný reaguje s jodem na fluorid rutheničitý a některý z fluoridů jódu
22. Fluorid europitý je redukován vodíkem na fluorid europnatý a fluorovodík
23. Fluorid rhenistý synproporcionuje s rheniem na fluorid rheniový
24. Fluorid palladitý reaguje s fluoridem seleničitým na fluoridy palladnatý a selenový
25. Fluorid jodistý reaguje s oxidem křemičitým na fluorid jodosylu a fluorid křemičitý
26. Fluorid jodistý hydrolyzuje na fluorid jodosylu a kyselinu fluorovodíkovou
27. Fluorid stříbrný disproporcionuje jod na fluorid jodný a jodid stříbrný
28. Fluorid jodičný hydrolyzuje na kyseliny jodičnou a fluorovodíkovou
29. Fluorid xenatý reaguje s jodem na fluorid joditý a xenon
30. Brom se slučuje s fluoridem bromitým na fluorid bromný
31. Brom se slučuje s fluorem na fluorid bromičný
32. Brom se slučuje s fluorem na fluorid bromný
33. Molybden reaguje s fluoridem chloritým na fluorid molybdenový a chlor
34. Fluorid chlorný hydrolyzuje na kyseliny chlornou a fluorovodíkovou
35. a) Fluorid bromitý reaguje s fluoridem na tetrafluorobromitan
b) Fluorid bromitý reaguje s fluoridem sodným na tetrafluorobromitan sodný
36. Chlor se slučuje s fluorem na fluorid chlorný
37. Chlor se slučuje s fluoridem chloritým na fluorid chlorný
38. Wolfram reaguje s fluoridem chlorným na fluorid wolframový a chlor
39. Selen reaguje s fluoridem chlorným na fluorid seleničitý a chlor
40. Fluorid chloritý reaguje s chloridem stříbrným na fluorid stříbrný, chlor a fluorid chlorný
41. a) Bromičnan se oxiduje fluorem ve vhodném prostředí na bromistan (též vzniká fluorid)
b) Bromičnan draselný se oxiduje fluorem v prostředí hydroxidu draselného na bromistan draselný (též vzniká fluorid draselný)
42. Molybden reaguje s fluoridem bromitým na fluorid molybdenový a brom
43. a) Při reakci oxidu měďnatého s fluoridem bromitým vzniká fluorid měďnatý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
b) Při reakci oxidu thalitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid thalitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
c) Při reakci oxidu arsenitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid arsenitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
d) Při reakci oxidu antimonitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid antimonitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
e) Při reakci oxidu boritého s fluoridem bromitým vzniká fluorid boritý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
f) Při reakci oxidu křemičitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid křemičitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
g) Při reakci oxidu germaničitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid germaničitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
h) Při reakci oxidu titaničitého s fluoridem bromitým vzniká fluorid titaničitý při současném uvolňování se bromu a kyslíku
ch) Při reakci oxidu jodičného s fluoridem bromitým vzniká fluorid jodičný při současném uvolňování se bromu a kyslíku
i) Při reakci oxidu uranového s fluoridem bromitým vzniká fluorid uranový při současném uvolňování se bromu a kyslíku
j) Při reakci oxidu selenového s fluoridem bromitým vzniká fluorid selenový při současném uvolňování se bromu a kyslíku
44. a) Při reakci rhenistanu kovu (M = K, Rb, Cs, Ag, Ca, Sr, Ba) s fluoridem bromitým vzniká tetrafluoro-dioxorhenistan kovu při současném uvolňování se bromu a kyslíku
b) Při reakci chlorečnanu draselného s fluoridem bromitým vzniká tetrafluorobromitan draselný při současném uvolňování se bromu, kyslíku a fluoridu chlorylu (fluorid-dioxid chlorečný)
c) Při reakci oxidu chloričitého s fluoridem bromitým vzniká brom a fluorid chlorylu (fluorid-dioxid chlorečný)
d) Při reakci oxidu dusičného s fluoridem bromitým vzniká dusičnan bromitý a fluorid-dioxid dusičný
e) Při reakci fluoridu jodylu (fluorid-dioxid jodičný)s fluoridem bromitým vzniká fluorid jodičný při současném uvolňování se bromu a kyslíku
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][řešení rovnic F][poloreakce F][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]