Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 19.04.2003 23:02:44
Reakce rhodia - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Rh]
  Zadání rovnic
1. a) Rhodium lze vyrobit redukcí hexachlororhodičitanu amonného.
b) Rhodium lze vyrobit redukcí hexachlororhoditanu amonného.
2. Rhodium reaguje v žáru s kyslíkem na oxid rhoditý.
3. Oxid rhoditý lze připravit termickým rozkladem dusičnanu rhoditého.
4. Oxid rhoditý lze získat hydrolytickým vyloučením z roztoků solí rhoditých za nepřístupu vzdušného kyslíku.
5. a) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku chloridu hexachlororhoditý komplex.
b) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku kyanidu hexakyanorhoditý komplex.
c) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku dusitanu hexanitritorhoditý komplex.
d) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku síranu tris(sulfato)rhoditý komplex.
e) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku siřičitanu tris(sulfito)rhoditý komplex.
6. a) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku kyseliny chlorovodíkové kyselinu hexachlororhoditou.
b) Oxid rhoditý vytváří v nadbytku kyseliny kyanovodíkové kyselinu hexachlororhoditou.
7. Fluorid rhodiový se připravuje syntézou prvků.
Fluorid rhodičný se připravuje odštěpením fluoru za tepla z fluoridu rhodiového.
Fluorid rhodičitý se připravuje reakcí bromidu rhoditého s fluoridem bromitým.
Fluorid rhoditý se připravuje redukcí fluoridu rhodiového rhodiem.
8. Chlorid rhoditý se připravuje syntézou prvků.
Bromid rhoditý se připravuje syntézou prvků.
Jodid rhoditý se připravuje z bromidu rhoditého reakcí s jodidem draselným.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]