Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 18.04.2003 23:17:37
Reakce uranu - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce U][minerály U]
  Zadání rovnic
[jaderné reakce][uran][oxidy][halogenidy][soli oxokyselin][uranany][uraničité soli]
Štěpné jaderné reakce
01. Štěpení uranu pomalými neutrony
Výroba uranu a jeho reakce
02. Uran lze vyrobit redukcí fluoridu uraničitého vápníkem.
03. Uran lze vyrobit redukcí fluoridu uraničitého hořčíkem.
04. Uran lze vyrobit redukcí oxidu uraničitého vápníkem.
05. Uran lze vyrobit redukcí oxidu uraničitého hořčíkem.
06. Uran lze vyrobit redukcí oxidu uraničitého hydridem vápenatým.
07. Uran se slučuje s vodíkem na hydrid uranitý.
08. Uran se oxiduje působením vroucí vody nebo páry. Na povrchu se tvoří oxid uraničitý (či uranový) a uvolňuje se vodík.
Oxidy uranu
09. Oxid uraničitý reaguje s fluorovodíkem.
10. Oxid uraničitý se kyslíkem při teplotách nad 200oC oxiduje na oxid 3,8 (snad uranično-uranový).
11. Oxid uranový vzniká zahříváním uhličitanu uranyl(II)-tetraamonného.
12. Oxid uranový se redukuje vodíkem na oxid uraničitý.
Halogenidy uranu
13. Chlorid uranitý lze připravit zahříváním kovu s halogenem.
14. Bromid uranitý lze připravit zahříváním kovu s halogenem.
15. a) Fluorid uranitý lze připravit redukcí fluoridu uraničitého uranem.
b) Fluorid uranitý lze připravit redukcí fluoridu uraničitého hliníkem.
16. Fluorid uraničitý se redukuje vodíkem na fluorid uranitý.
17. Fluorid uranový ve vodě hydrolyzuje na fluorid uranylu(II).
18. Fluorid uranový vzniká fluorací fluoridu uraničitého.
19. Jodid uraničitý se získává přímou syntézou prvků.
20. Bromid uraničitý se získává přímou syntézou prvků.
21. Chlorid uraničitý se získává zahříváním oxidu uraničitého v tetrachlormethanu.
Uranyly
22. Uranyl (I) se disproporcionuje v kyselém prostředí na uranyl (II) a uraničitou sůl.
23. Dusičnan uranylu (II) reaguje s amoniakem na diuranan amonný
24. Dusičnan uranylu (II) reaguje s amoniakem a nadbytkem uhličitanu amonného naž na diuranan amonný
25. Síran uranylu (II) lze redukovat zinkem v prostředí kyseliny sírové na síran uraničitý.
26. Síran uranylu (II) lze redukovat thioničitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran uraničitý.
27. Chlorid uranylu (II) lze redukovat chloridem cínatým v prostředí kyseliny chlorovodíkové na chlorid uraničitý.
28. Dusičnan uranylu (II) reaguje s peroxidem vodíku za vzniku kyseliny peruranové.
Uranany
29. Uranan sodný lze připravit tavením oxidu sodného s oxidem uranovým
30. Diuranan sodný vzniká reakcí síranu uraničitého s hydroxidem sodným.
31. Diuranan sodný reaguje s amoniakem.
32. Diuranan sodný se rozpouští v kyselině sírové za vzniku síranu uranylu(II).
Uraničité soli
33. Síran uraničitý lze oxidovat manganistanem draselným.
34. Uraničitá sůl vzniká oxidací soli uranité ve vhodném prostředí.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]