Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 13.06.2004 22:23:56
Reakce uranu - zadání rovnic i řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce U][minerály U]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
[jaderné reakce][uran][oxidy][halogenidy][soli oxokyselin][uranany][uraničité soli]
Štěpné jaderné reakce
01. Štěpení uranu pomalými neutrony
23592U + 10n --› 9336Kr + 14056Ba + 310n
23592U + 10n --› 9038Sr + 14454Xe + 210n
Výroba uranu a jeho reakce
02. Uran lze vyrobit redukcí fluoridu uraničitého vápníkem.
UF4 + 2Ca --› U + 2CaF2
03. Uran lze vyrobit redukcí fluoridu uraničitého hořčíkem.
UF4 + 2Mg --› U + 2MgF2
04. Uran lze vyrobit redukcí oxidu uraničitého vápníkem.
UO2 + 2Ca --› U + 2CaO
05. Uran lze vyrobit redukcí oxidu uraničitého hořčíkem.
UO2 + 2Mg --› U + 2MgO
06. Uran lze vyrobit redukcí oxidu uraničitého hydridem vápenatým.
UO2 + CaH2 --› U + Ca(OH)2
07. Uran se slučuje s vodíkem na hydrid uranitý.
2U + 3H2 --› 2UH3
08. Uran se oxiduje působením vroucí vody nebo páry. Na povrchu se tvoří oxid uraničitý (či uranový) a uvolňuje se vodík.
U + 2H2O --› UO2 + 2H2
U + 3H2O --› UO3 + 3H2
Oxidy uranu
09. Oxid uraničitý reaguje s fluorovodíkem.
UO2 + 4HF --› UF4 + 2H2O
10. Oxid uraničitý se kyslíkem při teplotách nad 200oC oxiduje na oxid 3,8 (snad uranično-uranový).
3UO2 + O2 --› U3O8
11. Oxid uranový vzniká zahříváním uhličitanu uranyl(II)-tetraamonného.
(NH4)4UO2(CO3)3 --› UO3 + 3CO2 + 4NH3 + 2H2O
12. Oxid uranový se redukuje vodíkem na oxid uraničitý.
UO3 + H2 --› UO2 + H2O
Halogenidy uranu
13. Chlorid uranitý lze připravit zahříváním kovu s halogenem.
2U + 3Cl2 --› 2UCl3
14. Bromid uranitý lze připravit zahříváním kovu s halogenem.
2U + 3Br2 --› 2UBr3
15. a) Fluorid uranitý lze připravit redukcí fluoridu uraničitého uranem.
3UF4 + U --› 4UF3
b) Fluorid uranitý lze připravit redukcí fluoridu uraničitého hliníkem.
3UF4 + Al --› 3UF3 + AlF3
16. Fluorid uraničitý se redukuje vodíkem na fluorid uranitý.
2UF4 + H2 --› 2UF3 + 2HF
17. Fluorid uranový ve vodě hydrolyzuje na fluorid uranylu(II).
UF6 + 2H2O --› UO2F2 + 4HF
18. Fluorid uranový vzniká fluorací fluoridu uraničitého.
UF4 + F2 --› UF6
19. Jodid uraničitý se získává přímou syntézou prvků.
U + 2I2 --› UI4
20. Bromid uraničitý se získává přímou syntézou prvků.
U + 2Br2 --› UBr4
21. Chlorid uraničitý se získává zahříváním oxidu uraničitého v tetrachlormethanu.
UO2 + CCl4 --› UCl4 + CO2
Uranyly
22. Uranyl (I) se disproporcionuje v kyselém prostředí na uranyl (II) a uraničitou sůl.
2UO2+1 + 4H3O+1 --› UO2+2 + U+4 + 6H2O
23. Dusičnan uranylu (II) reaguje s amoniakem na diuranan amonný
2UO2(NO3)2 + 6NH3 + 3H2O --› (NH4)2U2O7 + 4NH4NO3
24. Dusičnan uranylu (II) reaguje s amoniakem a nadbytkem uhličitanu amonného naž na diuranan amonný
(NH4)2U2O7 + 6NH3 +(NH4)2CO3 3H2O --› 2UO2CO3.2(NH4)2CO3 NO3
25. Síran uranylu (II) lze redukovat zinkem v prostředí kyseliny sírové na síran uraničitý.
UO2SO4 + Zn + 2H2SO4 --› U(SO4)2 + ZnSO4 + 2H2O
26. Síran uranylu (II) lze redukovat thioničitanem sodným v prostředí kyseliny sírové na síran uraničitý.
UO2SO4 + Na2S2O4 + H2SO4 --› U(SO4)2 + 2NaHSO3
27. Chlorid uranylu (II) lze redukovat chloridem cínatým v prostředí kyseliny chlorovodíkové na chlorid uraničitý.
UO2Cl2 + SnCl2 + 4HCl --› UCl4 + SnCl4 + 2H2O
28. Dusičnan uranylu (II) reaguje s peroxidem vodíku za vzniku kyseliny peruranové.
UO2(NO3)2 + 3H2O2 --› H4UO8 + 2HNO3
Uranany
29. Uranan sodný lze připravit tavením oxidu sodného s oxidem uranovým
Na2O + UO3 --› Na2UO4
30. Diuranan sodný vzniká reakcí síranu uraničitého s hydroxidem sodným.
2UO2SO4 + 6NaOH --› Na2U2O7 + 2Na2SO4 + 3H2O
31. Diuranan sodný reaguje s amoniakem.
Na2U2O7 + 2NH3 + 2H2O --› (NH4)2U2O7 + 2NaOH
32. Diuranan sodný se rozpouští v kyselině sírové za vzniku síranu uranylu(II).
Na2U2O7 + 3H2SO4 --› 2UO2SO4 + Na2SO4 + 3H2O
Uraničité soli
33. Síran uraničitý lze oxidovat manganistanem draselným.
5U(SO4)2 + 2KMnO4 + 2H2O --› 5UO2SO4 + 2MnSO4 + 2KHSO4 + H2SO4
34. Uraničitá sůl vzniká oxidací soli uranité ve vhodném prostředí.
2U+3 + 2H3O+1 --› 2U+4 + H2 + 2H2O
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]