Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 19:05:39
Reakce sodíku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Na][minerály Na]
  Zadání rovnic
[sodík výroba][sodík reakce][oxid][peroxid][ozonid][hydroxid][dusitana dusičnan]
Výroba sodíku
01. Sodík lze vyrobit elektrolýzou taveniny halogenidu sodného.
Reakce sodíku
02. a) Sodík redukuje chlorid titaničitý
b) Sodík redukuje chlorid zirkoničitý
c) Sodík redukuje chlorid thoričitý
d) Sodík redukuje fluorid uraničitý
03. a) Sodík reaguje s vodou.
b) Sodík reaguje s ethanolem.
b) Sodík reaguje s amoniakem.
04. Spalováním sodíku vzniká peroxid sodný.
05. Sodík reaguje s prudce s halogeny.
Oxid sodný
06. Oxid sodný lze připravit redukcí peroxidu sodného sodíkem.
07. Oxid sodný lze připravit redukcí hydroxidu sodného sodíkem.
08. Oxid sodný lze připravit redukcí dusitanu sodného sodíkem.
Peroxid sodný
09. Peroxid sodný reaguje s oxidem uhelnatým..
10. Peroxid sodný reaguje s oxidem uhličitým.
11. Peroxid sodný reaguje s kyselinou sírovou..
12. Peroxid sodný reaguje s vodou.
Ozonid sodný
13. Ozonid sodný vzniká reakcí hydroxidu sodného s ozonem.
14. Ozonid sodný reaguje s vodou.
Hydroxid sodný
15. Hydroxid sodný se vyrábí elektrolýzou roztoku chloridu sodného.
16. Hydroxid sodný reaguje s oxidem dusnatým..
17. Hydroxid sodný vzniká též při hydrolýze rtuťového amalgámu.
18. Hydroxid sodný se vyrábí kaustifikací sody.
Dusitan a dusičnan sodný
19. Dusitan sodný lze připravit tepelným rozkladem dusičnanu sodného.
20. Dusitan sodný lze připravit z dusičnanu sodného redukcí uhlíkem.
21. Průmyslová výroba dusitanu sodného se koná absorpcí oxidů dusíku v roztoku sody.
22. Dusitan sodný při zahřívání za nepřístupu vzduchu disproporcionuje.
23. Dusičnan sodný se při teplotách nad 800o C rozkládá na oxid sodný dusík a kyslík
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]