minerály sodíku

09.04.2003 07:30:42
[rovnice Na][poloreakce Na]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

křemičitany obsahující sodík

minerál vzorec jiný typ vzorce
aftitalit (K,Na)3Na(SO4)2  
agrellit NaCa2Si4O10F NaF*2CaO*4SiO2
albit NaAlSi3O8 Na2O*Al2O3*6SiO2
amblygonit (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)
ameghinit NaB3O3(OH)4  
faujasit Na2CaAl4Si10O28.20H2O Na2O*CaO*2Al2O3*10SiO2*20H2O
jadeit NaAlSi2O6 Na2O*Al2O3*4SiO2
krokydolit Na2FeII3FeIII2Si8O22(OH)2 Na2O*3FeO*Fe2O3*8SiO2*H2O
lazurit Na8Al6Si6Cl2O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*2NaCl
nefelin NaAlSiO4 Na2O*Al2O3*2SiO2
nosean Na8Al6Si6(SO4)O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*Na2SO4
pectolit NaCa2HSi3O9 Na2O*4CaO*6SiO2*H2O
sodalit Na8Al6Si6Cl2O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*2NaCl
ultramarin Na8Al6Si6(S2)O24 3Na2O*3Al2O3*6SiO2*Na2(S2)

[nahoru][minerály][krystalochemie][go home]

Další minerály sodíku

název vzorec jiný vzorec
amarillit NaFe(SO4)2.6H2O  
borax Na2B4O7.10H2O Na2B4O5(OH)4.8H2O
colemanit Ca2B6O11.5H2O  
Glauberova sůl Na2SO4.10H2O  
halit NaCl sůl kamenná
chilský ledek NaNO3  
kernit Na2B4O7.4H2O Na2B4O5(OH)4.2H2O
mirabilit Na2SO4  
sylvinit KCl.NaCl  
tryfilyn (Li,Na)(Fe,Mn)PO4 (Li,Na)3PO4*(Fe,Mn)3(PO4)2
trona (soda) Na2CO3  
villiaumit NaF  

[nahoru][minerály][krystalochemie][go home]