Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 11.11.2007 21:03:03
Reakce síry - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
[poloreakce S][minerály S][vzorce S][S v organické chemii]
  Zadání rovnic
  Výroba síry
01. Oxidací sirovodíku jodem vzniká síra a jodovodík
02. Oxidací kyselého roztoku sulfidu vzdušným kyslíkem vzniká síra
03. Oxidací kyselého roztoku disulfidu peroxidem vodíku vzniká síra
04. Redukcí oxidu siřičitího oxidem uhelnatým vzniká síra (též oxid uhličitý)
05. Redukcí oxidu siřičitího vodíkem vzniká síra
06. Redukcí oxidu siřičitího kyselinou jodovodíkovou vzniká síra (též jod)
07. Z thiosíranu se v okyseleném roztoku vylučuje síra a oxid siřičitý
08. Síra vzniká synproporcionační reakcí ze sirovodíkové vody a oxidu siřičitého
09. Síra vzniká oxidací sirovodíku kyselinou sírovou
10. Sulfan se oxiduje reakcí na trihydrátu oxidu železitého na síru (vzniká též sulfid železnatý)
11. Sulfid železnatý je za vzniku síry oxidován vzdušným kyslíkem na trihydrát oxidu železitého
12. Sulfan je vzdušným kyslíkem (za katalýzy oxidem hlinitým) oxidován na síru
13. Sulfan je bromem oxidován na síru (vzniká též bromovodík)
14. Reakcí sirovodíku s kyselinou dusičnou vzniká síra a oxid dusnatý
  Sulfidy
15. a) Sulfid železnatý se oxiduje vzdušným kyslíkem na trihydrát oxidu železitého a síru
b) Sulfid sodný se oxiduje vzdušným kyslíkem na thiosíran sodný
16. Síra reaguje se sulfidem na polysulfid
Síra reaguje se sulfidem sodným na polysulfid sodný
17. I. a) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu na trithioarsenitan
b) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithioarsenitan amonný
II.a) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu na tetrathioarseničnan
b) Sulfid arsenitý se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioarseničnan amonný
18. a) Sulfid arseničný se rozpouští v polysulfidu na tetrathioarseničnan
b) Sulfid arseničný se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioarseničnan amonný
19. I a) Sulfid antimonitý se rozpouští v polysulfidu na trithioantimonitan
b) Sulfid antimonitý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithioantimonitan amonný
II a)Sulfid antimonitý se rozpouští v polysulfidu na tetrathioantimoničnan
b) Sulfid antimonitý se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioantimoničnan amonný
20. a) Sulfid antimoničný se rozpouští v polysulfidu na tetrathioantimoničnan
b) Sulfid antimoničný se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioantimoničnan amonný
21. I a) Sulfid cínatý se rozpouští v polysulfidu na trithiocíničitan
b) Sulfid cínatý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithiocíničitan amonný
II a) Sulfid cíničitý se rozpouští v polysulfidu na trithiocíničitan
b) Sulfid cíničitý se rozpouští v polysulfidu amonném na trithiocíničitan amonný
22. Polysulfid se při okyselení rozkládá za vzniku elementární síry
23. a) Sulfid je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí na síran (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a určité prostředí)
b) Sulfid draselný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran draselný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a hydroxid draselný)
c) Sulfid sodný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran sodný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a hydroxid draselný)
24. a) Sulfid je oxidován manganistanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká manganatá sůl)
b) Sulfid draselný je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran manganatý)
c) Sulfid sodný je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran sodný (dále vznikají sírany manganatý a draselný)
25. a) Sulfid je oxidován dichromanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká chromitá sůl)
b) Sulfid draselný je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran chromitý)
c) Sulfid sodný je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran sodný (dále vznikají sírany chromitý a draselný)
X. 1) Spalováním sulfidu molybdeničitého vzniká oxid molybdenový a oxid siřičitý
2) Spalováním disulfidu železnatého (pyritu) vzniká oxid železitý a oxid siřičitý
4) Spalováním arsenopyritu vzniká dimér oxidu arsenitého, oxid železitý a oxid siřičitý
5) Reakcí sulfidu arsenitého s kyselinou dusičnou vzniká kyselina trihydrogenarseničná, sírová a oxid dusnatý
  sloučeniny se sírou v kladném oxidačním stavu
26. a) Thiosíran je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí na síran (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a určité prostředí)
b) Thiosíran draselný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran draselný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a hydroxid draselný)
c) Thiosíran sodný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran sodný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého, síran a hydroxid draselný)
27. a) Thiosíran je oxidován manganistanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká manganatá sůl)
b) Thiosíran draselný je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran manganatý)
c) Thiosíran sodný je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran sodný (dále vznikají sírany manganatý a draselný)
28. a) Thiosíran je oxidován dichromanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká chromitá sůl)
b) Thiosíran draselný je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran chromitý)
c) Thiosíran sodný je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran sodný (dále vznikají sírany chromitý a draselný)
29. a) Siřičitan je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí na síran (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a určité prostředí)
b) Siřičitan draselný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran draselný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a hydroxid draselný)
c) Siřičitan sodný je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran sodný (dále vzniká hydrát oxidu manganičitého a hydroxid draselný)
30. a) Siřičitan je oxidován manganistanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká manganatá sůl)
b) Siřičitan draselný je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran manganatý)
c) Siřičitan sodný je oxidován manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran sodný (dále vznikají sírany manganatý a draselný)
31. a) Siřičitan je oxidován dichromanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká chromitá sůl)
b) Siřičitan draselný je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran chromitý)
c) Siřičitan sodný je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran sodný (dále vznikají sírany chromitý a draselný)
32. a) Oxid siřičitý je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí na síran (dále vzniká manganatá sůl a určité prostředí)
b) Oxid siřičitý je oxidován manganistanem draselným v neutrálním prostředí na síran draselný (dále vzniká síran manganatý a kyselina sírová)
33. a) Oxid siřičitý je oxidován dichromanem ve vhodném prostředí na síran (dále vzniká chromitá sůl)
b) Oxid siřičitý je oxidován dichromanem draselným v prostředí kyseliny sírové na síran draselný (dále vzniká síran chromitý)
34. Oxid siřičitý je oxidován kyselinou dusičnou na kyselinu sírovou (dále vzniká oxid dusnatý)
35. a) Síra synproporcionuje se siřičitanem na thiosíran
b) Síra synproporcionuje se siřičitanem sodným na thiosíran sodný
36. a) V ustalovačí reaguje stříbrná sůl s thiosíranem na dithiosulfatostříbrnan
b) V ustalovačí reaguje bromid stříbrný s thiosíranem sodným na dithiosulfatostříbrnan sodný
37. a) Thiosíran disproporcionuje na síru a siřičitan
b) Thiosíran sodný disproporcionuje na síru a siřičitan sodný
38. Jod a) Thiosíran se oxiduje jodem na tetrathionan (vzniká též jodid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje jodem na tetrathionan sodný (vzniká též jodid sodný)
c) Thiosíran se oxiduje jodem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též jodid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje jodem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a jodid draselný)
Brom a) Thiosíran se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též bromid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje bromem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též bromid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a bromid draselný)
Chlor a) Thiosíran se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též chlorid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje chlorem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též chlorid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a chlorid draselný)
39. a) Hydrogensiřičitan redukuje v neutrálním prostředí jod na kyselinu jodovodíkovou a sám se oxiduje na hydrogensíran
40. a) Jodičnan oxiduje ve vhodném prostředí hydrogensiřičitan na hydrogensíran a sám se redukuje na jod
b) Jodičnan sodný oxiduje v prostředí kyseliny sírové hydrogensiřičitan draselný na hydrogensíran draselný a sám se redukuje na jod (vzniká též síran sodný)
41. a) Jodičnan oxiduje hydrogensiřičitan a siřičitan na síran a sám se redukuje na jod
b) Jodičnan sodný oxiduje hydrogensiřičitan a siřičitan sodný na síran sodný a sám se redukuje na jod (vzniká též síran sodný)
42. Reakcí oxidu sírového s vodou vzniká kyselina sírová
43. a) Při sycení nepravého roztoku uhličitanu vápenatého oxidem siřičitým vzniká hydrogensiřičitan vápenatý a oxid uhličitý
b) Při reakci roztoku hydroxidu vápenatého a uhličitanu vápenatého s oxidem siřičitým vzniká siřičitan vápenatý a oxid uhličitý
44. Při sycení hydroxidu sodného oxidem siřičitým vzniká hydrogensiřičitan sodný
Při sycení hydroxidu sodného oxidem siřičitým vzniká siřičitan sodný
45. Síran železitý se termicky rozkládá na oxidy železitý a sírový
46. Siřičitan hořečnatý se termicky rozkládá na oxidy hořečnatý a siřičitý
47. Siřičitan hlinitý se termicky rozkládá na oxidy hlinitý a siřičitý
48. Siřičitan draselný termicky disproporcionuje na síran a sulfid draselný
49. Zahříváním hydrogensiřičitanu draselného vzniká disiřičitan draselný
  kyselina sírová
50. Reakcí zinku se zředěnou kyselinou sírovou vzniká síran zinečnatý a vodík
51. Reakcí rtuti s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran rtuťnatý a oxid siřičitý
52. Reakcí měďi s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran měďnatý a oxid siřičitý
52b Reakcí uhlíku s koncentrovanou kyselinou sírovou vznikají oxidy
53. Reakcí kyselin sirovodíkové a sírové vzniká síra a oxid siřičitý
54. Reakcí kyselin jodovodíkové a sírové vzniká jod a oxid siřičitý
55. Reakcí oxidu měďnatého s kyselinou sírovou vzniká síran měďnatý
56. Kyselina sírová vytěsní kyselinu uhličitou z její vápenaté soli
57. Kyselina sírová vytěsní kyselinu chlorovodíkovou z její vápenaté soli
58. Částečnou neutralizací kyseliny sírové hydroxidem draselným vzniká kyselý síran draselný
59. Reakcí kyseliny sírové se síranem draselným vzniká kyselý síran draselný
  peroxosloučeniny síry
60. a) Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí.Vzniká síran a hydrát oxidu manganičitého
b) Peroxodisíran draselný reaguje se síranem manganatým v prostředí hydroxidu draselného.Vznikají síran draselný a hydrát oxidu manganičitého
c) Peroxodisíran draselný reaguje s chloridem manganatým v prostředí hydroxidu vápenatého.Vznikají síran draselný a vápenatý, chlorid vápenatý a hydrát oxidu manganičitého
61. a) Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí za katalýzy stříbrnou solí. Vzniká síran a manganistan
b) Peroxodisíran draselný reaguje se síranem manganatým v prostředí hydroxidu draselného za katalýzy stříbrnou solí . Vznikají síran draselný a manganistan draselný
c) Peroxodisíran draselný reaguje s chloridem manganatým v prostředí hydroxidu vápenatého za katalýzy stříbrnou solí.
62. Reakcí peroxidu vodíku s kyselinou sírovou vzniká kyselina peroxosírová
63. Reakcí peroxidu vodíku s kyselinou chlorosírovou vzniká kyselina peroxosírová i chlorovodíková
64. Reakcí kyselin chlorosírové a peroxosírové vzniká kyselina peroxodisírová i chlorovodíková
65. Kyselina peroxodisírová se ve vodném roztoku rozpadá na kyseliny sírovou a peroxosírovou
  thionany a thioničitany
66. Oxidací oxidu manganičitého oxidem siřičitým vzniká dithionan a síran manganatý
67. Reakcí dithionanu barnatého se stechiometrickým množstvím kysliny sírové vzniká kyselina dithionová a sráží se síran barnatý
68. Oxidací thiosíranu sodného peroxidem vodíku za vydatného chlazení vzniká trithionan sodný (též síran sodný)
69. Vodný roztok kyseliny trithionové se připraví vytěsněním z trithionanu draselného kyselinou chloristou
70. a) Thiosíran se oxiduje jodem na tetrathionan (vzniká též jodid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje jodem na tetrathionan sodný (vzniká též jodid sodný)
71. Redukcí siřičitanu zinkovým prachem vzniká dithioničitan, oxid a oxid zinečnatý
b)Redukcí siřičitanu sodného zinkovým prachem vzniká dithioničitan sodný a oxidy zinečnatý a sodný
72. Dithioničitan při kyselé hydrolýze disproporcionuje na thiosíran a hydrogensiřičitan
b)Redukcí siřičitanu sodného zinkovým prachem vzniká dithioničitan zinečnatý a oxid sodný
73. Dithioničitan sodný se při zahřívání rozkládá na na thiosíran a siřičitan sodný a oxid siřičitý
  halogenidy síry a kyseliny halogensírové
74. Reakcí oxidu sírového s dichlordisulfanem vzniká chlorid thionylu, oxid siřičitý a síra
75. Reakcí oxidu sírového s chlordisulfanem vzniká chlorid thionylu a oxid siřičitý
76. Kapalný chlorid sulfurylu vzniká slučováním oxidu siřičitého s chlorem
77. Chlorid thionylu hydrolyzuje na oxid siřičitý a kyselinu chlorovodíkovou
78. Chlorid sulfurylu hydrolyzuje na kyseliny sírovou a chlorovodíkovou
79. Kyselina chlorsírová hydrolyzuje na kyseliny sírovou a chlorovodíkovou
80. Kyselina chlorsírová se připravuje syntézou oxidu sírového s chlorovodíkem
81. Kyselina fluorsírová se připravuje syntézou plynného fluorovodíku s kapalným oxidem sírovým
82. Kyselina fluorsírová se připravuje syntézou hydrogenfluoridu draselného s oleem (vzniká též kyselý síran draselný)
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce S][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]