14.01.2004 07:24:13
Síra
[rovnice S][poloreakce S][minerály S][S v organické chemii]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements

Strukturní elektronové vzorce některých sloučenin
metodika tvorby strukturních elektronových vzorců Animace: chlorid sirnatý


Oxidy

Sirovodík

Hydrogensiřičitany a siřičitany (i draselné, vápenaté a hlinité)


Kyselina disiřičitá a disiřičitan (i amonný)


Kyselina sírová, hydrogensírany a sírany (i draselné, vápenaté a hlinité)
Thiosírany (i draselný a vápenatý)


Kyselina peroxosírová a peroxosírany (i amonný)


Kyselina disírová a disírany (i amonný)


Kyselina peroxodisírová a peroxodisírany (i amonný)


Thioničitan amonný

Dithionan amonný a kyseliny tri-, tetra-, penta-, hexa- a poly- thionová a příslušné thionany


[nahoru][obecchem - vzorce][go home]