13.05.2002 23:23:37

Porovnání šesti, čtyř a dvojvazné síry v organických sloučeninách

šestivazná čtyřvazná dvojvazná

Estery kyselin a hydrogenkyselin
(síra vázána k uhlíku přes kyslík)

 
 

Estery thiokyselin a thiohydrogenkyselin
(síra vázána k uhlíku přes kyslík,příp.přes síru)

 
 

Amidy kyselin
(síra vázána k uhlíku přes dusík)

 

Kyseliny
(síra vázána k uhlíku přímo)

kyselina benzensulfonová

Estery kyselin
(síra vázána k uhlíku přímo)

methylester kyseliny benzensulfonové
methylester kyseliny benzensulfinové
methylester kyseliny benzensulfenové

Amidy kyselin
(síra vázána k uhlíku přímo)

.benzensulfinamid

Hydrazidy kyselin
(síra vázána k uhlíku přímo)

benzensulfonohydrazid

Azidy kyselin
(síra vázána k uhlíku přímo)

benzensulfoazid

Chloridy kyselin
(síra vázána k uhlíku přímo)

Anhydridy kyselin
(síra vázána k uhlíku přímo)

 

Kyseliny s nahrazenou oxoskupinou a jejich estery
(síra vázána k uhlíku přímo)

benzensulfonimidová kyselina
benzensulfinimidová kyselina
 
ethyl-benzensulfonimidát
ethylester benzensulfonimidové kyseliny
ethyl-benzensulfinimidát
.ethylester benzensulfinimidové kyseliny
 
benzensulfonohydrazonová kyselina
benzensulfinohydrazonová kyselina
 
ethyl-benzensulfonohydrazonát
ethylester benzensulfonohydrazonové kyseliny
ethyl-benzensulfinohydrazonát
.ethylesterbenzensulfinohydrazonové kyseliny
 
benzensulfonohydroximová kyselina
benzensulfinohydroximová kyselina
 
ethyl-benzensulfonohydroximát
ethylester benzensulfonohydroximové kyseliny
ethyl-benzensulfinohydroximát
ethylester benzensulfinohydroximové kyseliny
 

Síra vázána 2x k uhlíku přímo

Síra vázána dvojnou vazbou k dusíku

 

Skupina SH k uhlíku vázána přímo

   
sloučeniny síry: šestivazná, čtyřvazná, dvojvazná, porovnání šesti,čtyř a dvojvazné, sulfoniové soli
heteroaromatické sloučeniny síry

nahoru, sloučeniny síry a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home