12.06.2005 09:29:32

Dvojvazná síra v organických sloučeninách

Pozn.: Sulfenové kyseliny nemají oxoskupinu =O, a proto by se snad ani neměli dle nových principů v názvosloví používat

Sulfe(síra vázána k uhlíku přímo)
Sulfenové kyseliny
Estery sulfenových kyselin - sulfenáty
methylester ethansulfenové kyseliny
methylester kyseliny benzensulfenové
Amid, hydrazid, a azid a chlorid benzensulfenové kyseliny
amid kyseliny benzensulfenové azid kyseliny benzensulfenové hydrazid kyseliny benzensulfenové chlorid kyseliny benzensulfenové
Thioethery(síra vázána 2x k uhlíku přímo)
nově: dimethylsulfid
Thioly,thiofenoly(skupina SH k uhlíku přímo)
nově: benzenthiol
sloučeniny síry: šestivazná, čtyřvazná, dvojvazná, porovnání šesti,čtyř a dvojvazné, sulfoniové soli
heteroaromatické sloučeniny síry

nahoru, sloučeniny síry a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home