Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 14.12.2003 18:31:57
Reakce jodu - zadání rovnic
[řešení][zadání i s řešením]
[poloreakce I][minerály I][strukturní vzorce I][I v organické chemii]
 
  Zadání rovnic
01. Reakcí jodidu sodného a oxidu manganičitého v prostředí kyseliny sírové vzniká jod, jodid manganatý a síran sodný
02. Reakcí kyseliny jodovodíkové s manganistanem draselným vzniká jod a jodidy manganatý a draselný
03. Oxidací jodovodíku vzdušným kyslíkem vzniká jod
04. a) Jodid se slučuje s jodem na trijodid
b) Jodid sodný se slučuje s jodem na trijodid sodný
05. a) Jodičnan a jodid ve vhodném prostředí synproporcionují na jod
b) Jodičnan a jodid sodný v prostředí kyseliny fluorovodíkové synproporcionují na jod (vzniká též fluorid sodný)
c) Jodičnan sodný a jodid draselný v prostředí kyseliny sírové synproporcionují na jod (vznikají též sírany sodný a draselný)
06. Kyselina metajodičná s jodovodíkem synproporcionuje na jod
07. a) Jodnan v zásaditém prostředí disproporcionuje na jodid a jodičnan
b) Jodnan sodný v prostředí hydroxidu draselného disproporcionuje na jodid a jodičnan sodný
08. a) Jodičnan oxiduje ve vhodném prostředí hydrogensiřičitan na hydrogensíran a sám se redukuje na jod
b) Jodičnan sodný oxiduje v prostředí kyseliny sírové hydrogensiřičitan draselný na hydrogensíran draselný a sám se redukuje na jod (vzniká též síran sodný)
09. a) Jodičnan oxiduje hydrogensiřičitan a siřičitan na síran a sám se redukuje na jod
b) Jodičnan sodný oxiduje hydrogensiřičitan a siřičitan sodný na síran sodný a sám se redukuje na jod
10. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí dusitan na oxid dusnatý a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny sírové dusitan draselný na oxid dusnatý a sám se oxiduje na jod (vznikají též sírany sodný a draselný)
11. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí dichroman na chromitou sůl a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny sírové dichroman draselný na síran chromitý a sám se oxiduje na jod (vznikají též sírany sodný a draselný)
c) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny orhofosforečné dichroman draselný na orthofosforečnan chromitý a sám se oxiduje na jod (vznikají též orthofosforečnany sodný a draselný)
12. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí manganistan na manganatou sůl a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny sírové manganistan draselný na síran manganatý a sám se oxiduje na jod (vznikají též sírany sodný a draselný)
c) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny orhofosforečné manganistan draselný na orthofosforečnan manganatý a sám se oxiduje na jod (vznikají též orthofosforečnany sodný a draselný)
13. a) Jodid redukuje měďnatou sůl na jodid měďný a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje dusičnan měďnatý na jodid měďný a sám se oxiduje na jod (vzniká též dusičnan sodný)
14. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí bromičnan na bromid a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny chlorovodíkové bromičnan sodný na bromid sodný a sám se oxiduje na jod (vzniká též chlorid sodný)
c) Jodid draselný redukuje v prostředí kyseliny sírové bromičnan sodný na bromid sodný a sám se oxiduje na jod (vzniká též síran draselný)
15. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí chlorečnan na chlorid a sám se oxiduje na jod
b) Jodid draselný redukuje v prostředí kyseliny chlorovodíkové chlorečnan sodný na chlorid sodný a sám se oxiduje na jod (vzniká též chlorid draselný)
c) Jodid draselný redukuje v prostředí kyseliny sírové chlorečnan sodný na chlorid sodný a sám se oxiduje na jod (vzniká též síran draselný)
16. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí tetraoxoarseničnan na trioxoarsenitan a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny sírové arseničnan tridraselný na arsenitan tridraselný a sám se oxiduje na jod (vzniká též síran sodný)
c) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny trihydrogenfosforečné arseničnan tridraselný na arsenitan tridraselný a sám se oxiduje na jod (vzniká též fosforečnan trisodný)
17. a) Jodid redukuje v kyselém prostředí železitou sůl na železnatou a sám se oxiduje na jod
b) Jodid sodný redukuje v prostředí kyseliny sírové síran železitý na síran železnatý a sám se oxiduje na jod (vzniká též síran sodný)
18. a) Trijodid oxiduje ve vhodném prostředí trioxoarsenitan na tetraoxoarseničnan a sám se redukuje na jodid
b) Trijodid sodný oxiduje v prostředí hydroxidu sodného arsenitan tridraselný na arseničnan tridraselný a sám se redukuje na jodid sodný
c) Trijodid sodný oxiduje v prostředí hydroxidu vápenatého arsenitan tridraselný na arseničnan tridraselný a sám se redukuje na jodid sodný (vzniká též jodid vápenatý)
19. a) Trijodid oxiduje thiosíran na tetrathionan a sám se redukuje na jodid
b) Trijodid sodný oxiduje thiosíran draselný na tetrathionan draselný a sám se redukuje na jodid sodný
c) Trijodid oxiduje ve vhodném prostředí thiosíran na síran a sám se redukuje na jodid
d) Trijodid sodný oxiduje thiosíran draselný v prostředí hydroxidu sodného na sírany draselný a sodný a sám se redukuje na jodid sodný
20. a) Trijodid oxiduje v neutrálním prostředí siřičitan na síran a sám se redukuje na jodid
b) Trijodid sodný oxiduje v neutrálním prostředí siřičitan draselný na síran draselný
21. a) Trijodid oxiduje sulfid na síru a sám se redukuje na jodid
b) Trijodid sodný oxiduje sulfid draselný na síru a sám se redukuje na jodidy sodný a draselný
22. Jod oxiduje sulfan na síru a sám se redukuje na jodovodík
23. Jod oxiduje hydrazin na dusík a sám se redukuje na jodovodík
24. Při rozkladu kyseliny jodičné vzniká oxid jodičný
25. Při podvojné výměně se chlorid tantaličný a jodid hlinitý mění na jodid tantaličný a chlorid hlinitý
26. Při podvojné výměně se dusičnan stříbrný a jodid draselný mění na sraženinu jodidu stříbrného (vzniká též dusičnan draselný)
27. Působením fosforu na jod vzniká kyselina jodovodíková a trihydrogenfosforitá
28. Působením kyseliny trihydrogenfosforité na jod vzniká kyselina jodovodíková a trihydrogenfosforečná
29. Jodičnan barnatý teplem disproporcionuje na jodistan pentabarnatý a jod (vzniká též kyslík)
30. Kyselina orthojodistá se mění na kyselinu tetrahydrogendijodistou
31. Při reakci uhličitanu kobaltnatého s kyselinou jodovodíkovou vzniká jodid hexaaquakobaltnatý a oxid uhličitý
32. Při reakci oxidů jodičného a uhelnatého vzniká jod a oxid uhličitý
33. Oxid jodu (I4O9) disproporcionuje na oxid jodičný a jod (vzniká též kyslík)
34. Dimér oxidu jodičitého disproporcionuje na oxid jodičný a jod
35. a) Jodičnan redukuje ve vhodném prostředí chlor na chlorid a sám se oxiduje na hexaoxojodistan
b) Jodičnan draselný redukuje v prostředí hydroxidu draselného chlor na chlorid draselný a sám se oxiduje na jodistan pentadraselný

c) Jodičnan draselný redukuje v prostředí hydroxidu sodného chlor na chlorid sodný a sám se oxiduje na jodistany pentadraselný a pentasodný
d) Jodičnan draselný redukuje v prostředí hydroxidu vápenatého chlor na chlorid vápenatý a sám se oxiduje na jodistany pentadraselný a pentavápenatý
36. a) Jodid redukuje ve vhodném prostředí peroxid vodíku a sám se oxiduje na jod
b) Jodid draselný redukuje v prostředí kyseliny sírové peroxid vodíku a sám se oxiduje na jod
(vzniká též síran draselný)
37. Kyselina jodičná oxiduje peroxid vodíku na kyslík a sám se redukuje na jod
38. Jod redukuje peroxid vodíku a sám se oxiduje na kyselinu jodičnou
39. a) Jodid redukuje bromnan na bromid a sám se oxiduje na jodnan
b) Jodid draselný redukuje bromnan sodný na bromid sodný a sám se oxiduje na jodnan
draselný
40. Působením chloridu jodného na vanad vzniká chlorid vanadičný a jod
41. Sloučením jodu a chloru vzniká chlorid jodný
42. a) Chlorid joditý reaguje s chloridem na tetrachlorojoditan
b) Chlorid joditý reaguje s chloridem sodným na tetrachlorojoditan sodný
43. Fluorid jodistý reaguje s oxidem křemičitým na pentafluorid-oxid jodistý a fluorid křemičitý
44. Fluorid jodistý hydrolyzuje na pentafluorid-oxid jodistý a kyselinu fluorovodíkovou
45. Fluorid stříbrný reaguje s jodem na fluorid jodný a jodid stříbrný
46. Fluorid jodičný hydrolyzuje na kyseliny jodičnou a fluorovodíkovou
47. Redukcí fluoridu xenatého jodem vzniká xenon a fluorid joditý
  Porovnání reakcí halogenů s thiosíranem
48. Jod a) Thiosíran se oxiduje jodem na tetrathionan (vzniká též jodid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje jodem na tetrathionan sodný (vzniká též jodid sodný)
c) Thiosíran se oxiduje jodem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též jodid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje jodem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a jodid draselný)
Brom a) Thiosíran se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též bromid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje bromem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též bromid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje bromem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a bromid draselný)
Chlor a) Thiosíran se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran (vzniká též chlorid)
b) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v neutrálním prostředí na síran sodný
c) Thiosíran se oxiduje chlorem ve vhodném prostředí na síran (vzniká též chlorid)
d) Thiosíran sodný se oxiduje chlorem v prostředí hydroxidu draselného na síran sodný (vzniká též síran a chlorid draselný)
  [řešení][zadání i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][řešení rovnic I][poloreakce I][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]