Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 19.04.2003 23:15:29
Reakce iridia - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce Ir]
  Zadání rovnic
01. a) Iridium lze vyrobit redukcí hexachloroiridičitanu amonného.
b) Iridium lze vyrobit redukcí hexachloroiriditanu amonného.
02. Iridium v žáru reaguje s kyslíkem.
03. Oxid iridičitý vzniká oxidačním tavením iridia s peroxidem vodíku.
Oxid iridičitý vzniká oxidačním tavením s dusičnanem draselným za přítomnosti hydroxidu draselného.
04. a) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku chloridu hexachloroiridičitý komplex.
b) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku kyanidu hexakyanoiridičitý komplex.
c) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku dusitanu hexanitritoiridičitý komplex.
d) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku síranu tris(sulfato)iridičitý komplex.
e) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku siřičitanu tris(sulfito)iridičitý komplex.
05. a) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku kyseliny chlorovodíkové kyselinu hexachloroiridičitou.
b) Oxid iridičitý vytváří v nadbytku kyseliny kyanovodíkové kyselinu hexachloroiridičitou.
06. Oxid iriditý lze získat hydrolytickým vyloučením z roztoků solí iriditých za nepřístupu vzdušného kyslíku.
07. a) Oxid iriditý vytváří v nadbytku chloridu hexachloroiriditý komplex.
b) Oxid iriditý vytváří v nadbytku kyanidu hexakyanoiriditý komplex.
c) Oxid iriditý vytváří v nadbytku dusitanu hexanitritoiriditý komplex.
d) Oxid iriditý vytváří v nadbytku síranu tris(sulfato)iriditý komplex.
e) Oxid iriditý vytváří v nadbytku siřičitanu tris(sulfito)iriditý komplex.
08. a) Oxid iriditý vytváří v nadbytku kyseliny chlorovodíkové kyselinu hexachloroiriditou.
b) Oxid iriditý vytváří v nadbytku kyseliny kyanovodíkové kyselinu hexachloroiriditou.
09. Fluorid iridiový se připravuje syntézou prvků.
Fluorid iridičný se připravuje odštěpením fluoru za tepla z fluoridu iridiového.
Fluorid iridičitý se připravuje redukcí fluoridu iridičného stechiometrickým množstvím iridia.
Fluorid iriditý se připravuje redukcí fluoridu iridiového iridiem.
10. Chlorid iriditý se připravuje syntézou prvků.
Bromid iriditý se připravuje syntézou prvků.
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]